Autor Economia
9 Agost 2019 a 15:00

Les pimes presenten bons resultats

Pime // Foto: pimec

Pime // Foto: pimec

Les economies de Catalunya i d’Espanya estan evolucionant a bon ritme en aquests moments segons les opinions de les pimes que recull el Baròmetre de PIMEC, un informe de conjuntura creat el juny de 2019 a partir d’un panel d’empresaris de PIMEC. Les empreses valoren més positivament la marxa de l’economia catalana que l’estatal, atorgant un índex de 2,85 sobre un màxim de 5 a la primera, davant un 2,64 a la segona.

A més a més, un 52,3% de les pimes consideren que les seves vendes són millors que les de fa un any. Els problemes més importants segons les opinions de les empreses són els elevats costos laborals, la feblesa del mercat intern, els baixos preus de venda i la manca d’oferta de treballadors especialistes, assenyalats per un 39%, un 35%, un 34% i un 32% d’elles, respectivament.

Cara a finals d’any les pimes anticipen una moderació lleugera en el dinamisme de les economies de Catalunya i d’Espanya, esperant uns valors de 2,78 sobre un màxim de 5 en el primer cas i de 2,53 en el segon, índexs inferiors als actuals. D’altra banda, cal apuntar que durant els propers mesos les empreses no preveuen experimentar grans canvis en els seus diversos àmbits (vendes, plantilla, inversions, etc).

Salari Mínim Interprofessional

Un tema d’actualitat que aborda el Baròmetre de PIMEC és l’impacte de la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) registrada a principi d’any. El 58% de les pimes consideren que no han patit cap efecte com a conseqüència de l’increment del SMI, tot i que un 21% estima que això ha suposat un increment dels seus costos.

Absentisme empresarial

Un altre dels temes d’actualitat que recull el Baròmetre és la incidència que té l’absentisme a les petites i mitjanes empreses. Les pimes asseguren que l’absentisme comporta un augment dels costos, una sobrecàrrega dels treballadors i treballadores presents i, en menor mesura, una sèrie de dificultats en la gestió del personal. Respectivament, aquestes qüestions són apuntades per un 56%, un 54,8% i un 45,2% de les empreses.

Switch to mobile version