Autor Articles i estudis
22 Abril 2019 a 18:00

Les noves masculinitats (NAM)

noves masculinitats // Foto: https://images.app.goo.gl/mWyabhwFgQmvp5gw9 xaldiga

noves masculinitats // Foto: https://images.app.goo.gl/mWyabhwFgQmvp5gw9 xaldiga

També anomenades “ masculinitats alternatives”,  com diu la paraula, són models que fugen de la masculinitat hegemònica, androcèntrica i patriarcal, sempre  enfocades en homes hetereosexuals cisgènere( o cissexual són termes utilitzats en l’àmbit dels estudis de gènere referint-se a homes identificats amb el gènere de naixement) .

Gràcies als moviments feministes, concienciades de  la discriminació que pateix el gènere femení, constaten la necessitat de fugir, deconstruir aquest sistema de gènere binari i crear noves alternatives a l’hegemonia masculina dins totes les estructures socials construïdes.

Per tant l’home NAM :

-Cerca relacions igualitàries, basades en diàleg.

-Respecte a totes les persones.

-És conscient del poder atorgat només per néixer home.

-Oposat a la violència de gènere, en especial la exercida per raó de gènere.

 

Un exemple pioner o quasi….s’anomena a la campanya WHITE RIBBON o llaç blanc.

La campanya White ribbon, engegada el novembre de l’any 1991 a Canadà en resposta a  la massacre de l’Escola Politècnica del Canadà on Marc Lépine va assassinar a 14 dones. Engegada per homes, lluita contra la violència masclista, on el llaç blanc representa l’abandó de les armes per part dels homes; centren les seves activitats en coeducar, en especial als homes en igualtat de gènere i en l’exclusió de la violència.

Aquest moviment està present en moltes parts del món, uns 60 països, com ara EEUU, UK, ARGENTINA, SPAIN, PAKISTAN, BRASIL….

El 2012 el grup Kering va posar en marxa el hàstaq : # WhiteRibbon i van dissenyar un full amb cinta blanca, estenent-se per totes les xarxes.

 

Montse Llagostera
xaldigabymontse@gmail.com

Switch to mobile version