Autor Economia
22 Abril 2019 a 10:00

Indicadors PIMEC abril 2019

Segons l’estudi de l’Observatori de PIMEC

pimec josep gonzalez// foto: pimec

pimec josep gonzalez// foto: pimec

CATALUNYA
Taxes de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui una altra cosa
ACTIVITAT 2016 2018   4T 17 1T 18 2T 18 3T 18 4T 18
PIB 3,4 2,6 3,8 3,3 2,8 2,5 1,8
Valor afegit brut 3,2 2,6 3,5 3,2 3,0 2,4 1,9
Agricultura 4,1 -0,4 2,2 0,4 0,1 -0,9 -1,2
Indústria 3,8 1,1 6,0 3,8 2,5 0,8 -2,4
Construcció 5,2 4,7 6,4 6,4 3,9 3,5 5,2
Serveis 2,9 2,9 2,6 2,9 3,1 2,9 2,9
Demanda interna 2,5 2,5 2,6 2,8 2,7 2,2 2,4
    Consum de les llars 2,1 2,0 2,2 2,1 1,6 1,7 1,5
    Consum de les Adm. Públiques 1,2 1,9 1,9 2,2 1,4 1,8 2,3
Formació bruta de capital 4,7 4,6 4,2 2,8 6,9 3,9 4,7
    FBCF (béns d’equipament) 4,3 4,7 2,7 -0,1 8,9 4,2 6,1
    FBCF (construcció) 5,1 4,2 5,2 6,3 4,2 3,5 3,0
2016 2018   09M 18 10M 18 11M 18 12M 18 01M 19
Exportacions de bens 2,0 1,1 -7,8 6,5 -1,9 -7,8 -2,0
Importacions de bens 1,5 6,9 -2,1 12,7 8,1 4,1 2,7
Taxa Cobertura (%) 83,4 78,9 78,9 80,1 76,7 73,6 73,3
Mercat de treball 2016 2018   4T 17 1T 18 2T 18 3T 18 4T 18
Actius -0,1 0,4 0,9 -0,3 0,7 0,1 1,2
Ocupats 3,5 2,7 3,5 3,3 2,7 2,3 2,3
Aturats -15,6 -14,0 -14,0 -21,0 -13,0 -15,0 -5,8
    Taxa d’atur (% de població activa) 15,7 11,5 12,6 12,2 11,4 10,6 11,8
2016 2018   11M 18 12M 18 01M 19 02M 19 03M 19
Atur registrat -11,9 -6,0 -6,6 -6,0 -5,8 -5,2 -3,8
Afiliació a la SS. Règim General 4,4 3,8 3,3 3,6 3,5 3,5 3,1
Afiliació a la SS. Règim Autònoms 1,2 0,5 0,6 1,0 0,4 0,1 -0,1
2015 2017   4T 17 1T 18 2T 18 3T 18 4T 18
Cost laboral per treballador i any (brut) 0,8 -0,3 0,3 3,0 1,1 2,3 1,8
    D’1 a 49 treballadors 1,3 2,0
    De 50 a 199 treballadors -1,5 -1,9
    De 200 i més treballadors 1,3 -1,5
Hores per treballador i mes. Pactades 0,0 0,1 -0,1 -0,1 0,1
    % no treballades / pactades 16,0 11,1 10,0 22,4 15,1
PREUS 2016 2018   11M 18 12M 18 01M 19 02M 19 03M 19
CATALUNYA
IPC (ïndex general) 0,1 1,8 1,9 1,4 1,0 1,1 1,4
Inflació subjacent 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8
2016 2018   11M 18 12M 18 01M 19 02M 19 03M 19
Tipus d’intervenció BCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipus d’intervenció FED (EUA) 0,75 2,50 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50
Euríbor (1 any) -0,03 -0,17 -0,15 -0,13 -0,12 -0,11 -0,11
Interès de crèdits fins 250 mil € 3,29 2,69 2,82 2,69 3,12 2,72
Interès de crèdits entre 250 mil i 1 milió € 1,91 1,74 1,68 1,74 1,82 1,65
Interès de crèdits més 1 milió € 1,63 1,59 1,79 1,59 1,41 1,50
Prima de risc (Espanya – Alemània) 125 98 122 117 117 110 109
Tipus de canvi Euro ($/€) 1,11 1,18 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13
Preu Brent $ Barril 43,3 70,9 64,0 56,2 59,0 64,3 66,0
Preu Brent € Barril 39,0 60,1 56,1 49,3 51,8 56,4 58,4
Switch to mobile version