Autor Economia
17 Gener 2019 a 15:00

Valoració de PIMEC sobre l’IPC

Del mes de desembre de 2018

PIMEC IPC desembre18// Pimec

PIMEC IPC desembre18// Pimec

PIMEC valora positivament les dades d’inflació amb les que finalitza el 2018, que mostren la continuació en la tendència marcadament baixista de l’IPC a Catalunya i a Espanya.

Com ve succeint des de fa uns mesos, l’evolució de la inflació manté una inèrcia a la baixa des del punt de vista mensual i una important moderació des de la perspectiva interanual. En el passat mes de desembre l’IPC a Catalunya un 0,3% i a Espanya cau un 0,4% en relació al novembre. En el conjunt de l’exercici la taxa finalitza amb un increment d’un 1,4% a Catalunya i d’un 1,2% respecte del 2017 a l’Estat, en línia amb les taxes de l’any passat (1,2% i 1,1%, respectivament).

Cal destacar dos aspectes rellevants: En primer lloc, la important moderació registrada en l’evolució a partir de l’estiu i, de l’altra, que l’IPC harmonitzat de la Unió Monetària finalitza el 2018 amb una pujada d’1,6%, per sobre dels ascensos interns. Aquest menor creixement dels preus a Catalunya i a Espanya  ajuda en la millora de competitivitat i en el procés de convergència de l’economia en relació als països europeus.

El comportament de l’IPC a finals d’any s’explica, novament, pel retrocés en els preus energètics, com és el cas dels carburants i del gasoli per a calefacció. Així, per exemple, els preus dels carburants i combustibles disminueixen a Espanya el mes de desembre un 5,6% en relació al novembre, situant la pujada anual en un 2,8% (3,8% el 2017). Altres retrocessos a destacar són els del vestit i calçat, d’un 2,9% a nivell mensual i d’un 0,9% en termes interanuals, i determinades partides de l’alimentació, com les fruites fresques (4,4%  5,9%, respectivament).

Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent es manté en uns registres força moderats i estables, d’un 0,9% a Espanya, sempre per sota de l’índex general.

Per sectors, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals de l‘habitatge, de les comunicacions i de la restauració, amb pujades pel global del 2018 d’un 3,1%, d’un 2,1% i d’un 2,0%, respectivament, en tots tres casos per sobre dels registres de l’any passat. Per contra, cal esmentar la moderació dels preus del transport, del 2,7% el 2017 a un 0,3% el 2018.

L’evolució dels preus durant el 2018 permet ser optimistes cara la inèrcia que està prenent el Banc Central Europeu (BCE) pel que fa a l’enduriment de la política monetària de la zona euro, atès que segurament permetrà un cert alentiment d’aquest. No obstant això, s’ha de tenir en compte que la moderació en la inflació pot situar en una posició complicada les empreses en la mesura que els salaris i les seves revisions pel 2019 han pres com a referència increments salarials d’un 2% o més. Això, lògicament, impulsarà els salaris reals, però també els costos empresarials, amb els seus efectes negatius sobre la competitivitat. D’altra banda, no hem de perdre de vista que la moderació de l’IPC està sent determinada, bàsicament, per factors externs que en qualsevol moment poden modificar-se. Per aquesta raó, és molt important insistir en la necessitat d’aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2019 i que aquests posin una especial atenció en les infraestructures i el grau d’execució efectiu d’aquesta despesa, i apostin més clarament pel teixit productiu, sobretot de petites i mitjanes empreses i autònoms.

Switch to mobile version