Autor Economia
15 Gener 2019 a 15:00

PIMEC demana una reforma de la Seguretat Social

Més profunda i consensuada amb els agents socials

josep gonzalez plataforma Pymes// Foto: pimec

josep gonzalez plataforma Pymes// Foto: pimec

Després d’analitzar el RDL 28/2018 aprovat recentment pel Govern espanyol, PIMEC observa una clara vocació pel que fa a la cerca d’ingressos immediats, motivada per la difícil situació de la Seguretat Social. La major part de mesures previstes s’encaminen a millorar la recaptació, com ara la suspensió dels “bons” per menor sinistralitat laboral, l’obligació de cotitzar per pràctiques laborals no remunerades o la derogació de fins a 7 incentius a la contractació.

Entre les mesures derogades destaquen els contractes de formació i aprenentatge amb joves d’entre 25 a 30 anys, el contracte indefinit de suport a emprenedors i la contractació indefinida de joves per part de microempreses i empresaris autònoms.

PIMEC no és favorable a les bonificacions singulars a la contractació, que generen distorsions i discriminació entre empreses i persones treballadores, però sens dubte els contractes suprimits podrien perjudicar les pimes i el col·lectiu jove. La patronal continua reclamant una reforma profunda del règim de la Seguretat Social que permeti rebaixar de manera generalitzada les cotitzacions socials, acompanyar l’activitat econòmica i promoure una diversificació dels ingressos del sistema a través de la recaptació fiscal.

La pujada prevista a les pensions deixa en suspens les reformes dels darrers anys (com la no actualització segons l’IPC i el Factor de Sostenibilitat), però obliga més que mai a afrontar aquesta reforma profunda del sistema, davant l’envelliment demogràfic i les noves formes de treball, caracteritzades per la intermitència i la flexibilitat.

En aquest sentit, és inajornable el debat sobre la possibilitat de finançar el sistema de protecció social amb recursos fiscalsNo és sostenible que les creixents prestacions socials continuïn recaient de forma exclusiva o principal sobre la tributació del treball. Així ho desaconsellen els organismes internacionals, ja que castiga la creació d’ocupació.

Una atenció especial mereixen les mesures del RDL 28/2018 en matèria d’autònoms. En primer lloc, es renuncia a regular la cotització parcial d’aquells autònoms que no treballen a jornada completa, una decisió que encaixa amb la finalitat del decret, però que incompleix un compromís llargament reclamat i que afecta sobretot les dones autònomes.

La cotització dels autònoms per accident laboral i per cessament d’activitat esdevé obligatòria amb el Decret, amb unes tarifes creixents als propers anys. Tot i que no es tracta d’un cost prohibitiu per als empresaris i professionals autònoms, PIMEC recorda que aquest col·lectiu fa molt poc ús dels mecanismes de protecció públics i que, per tant, a canvi d’aquesta modificació caldria almenys facilitar-ne l’ús. De fet, una recent enquesta de PIMEC mostrava com només un 8% dels autònoms s’havia acollit el 2018 a la baixa per malaltia comuna, malgrat ser una cobertura inclosa a la cotització, i que un 70% dels autònoms compta amb assegurança privada de salut. Pel que fa al cessament d’activitat, convé recordar que vora el 60% de les sol·licituds presentades per autònoms són rebutjades per les mútues, segons dades disponibles.

Per tant, cal complementar les mesures proposades amb d’altres encaminades a impulsar l’ús dels mecanismes de protecció públics per part dels autònoms i evitar que es pugui tenir la impressió que es tracta de mesures que tenen un esperit bàsicament recaptatori. En aquest sentit, PIMEC considera necessari consensuar també una reforma profunda i seriosa del Règim Especial del Treball Autònom (RETA) que està essent debatuda al Congrés dels Diputats, per tal de proporcionar un marc legal estable que impulsi aquest col·lectiu de cara al futur.

D’altra banda, pel que fa al RDL 26/2018, afronta l’actualització del règim laboral dels artistes, que no ha patit pràcticament canvis des del 1985 i situa tot el sector en una incertesa impròpia d’un país particularment creatiu, on les indústries culturals juguen un paper clau en l’economia. PIMEC espera que es compleixin les disposicions finals del RDL, atorgant la necessària seguretat jurídica als empresaris i professionals del sector.

Switch to mobile version