Autor Economia
5 Desembre 2018 a 15:00

PIMEC valora positivament la reducció de l’atur i l’augment de l’afiliació interanuals

 Però, negativament l’increment d’aturats en relació al mes anterior

 

PIMEC atur novembre-18// pimec

PIMEC atur novembre-18// pimec

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de novembre tanca amb 394.405 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.252.867 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -28.057 i -221.414 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur incrementa el ritme de reducció d’anteriors mesos a Catalunya (variació interanual del -6,6%) i a Espanya (-6,4%). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada i produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat. Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-14,3%), a la construcció (-14,0%) i a la indústria       (-8,6%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles.
  • En relació al mes anterior, a Catalunya augmenta l’atur en 3.208 persones         (+0,8%). A Espanya l’atur es redueix -1.836 persones (-0,1%). A Catalunya, aquest augment del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en els serveis, i per demarcacions a Girona, a Tarragona i, en menor mesura, a Lleida.
  • Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb increments de l’afiliació (2,9% a Catalunya i a Espanya).

partir d’aquestes dades, PIMEC valora en sentit positiu la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació en termes interanuals, però, de forma negativa l’increment del nombre de persones aturades en relació al mes anterior.

Per a tal que la nostra economia pugui continuar generant llocs de treball i reduir el nombre de persones aturades, és necessari que totes les administracions treballin per aconseguir un entorn facilitador de l’activitat econòmica, sobretot la industrial.

D’altra banda, cal fer esforços per potenciar la formació professional, sobretot la vinculada a sectors industrials i en la seva variant de formació dual, atès que de seguir reduint-se l’atur en aquest sector, ben aviat ens trobarem amb serioses dificultats per poder cobrir les necessitats d’ocupació en la indústria.

Switch to mobile version