Autor Ensenyament
12 Novembre 2018 a 15:00

La Diputació destina 13.300.000€ al sosteniment de les escoles bressol

Pel finançament del període 2016-2018

Subvencio escoles bressol //Foto:diba

Subvencio escoles bressol //Foto:diba

La Junta de Govern de la Diptuació de Barcelona va aprovar el passat 8 de novembre, la concessió de subvencions de la convocatòria per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018 aprovada el passat 19 de juliol. Un total de 13.300.000€ aniran destinats al sosteniment d’aquests equipaments i al foment de l’escolarització bressol municipal.

La convocatòria de les escoles bressol de titularitat municipal vol contribuir al seu sosteniment econòmic i afavorir l’accés a tots els infants, promovent l’atenció a la diversitat, i l’escolarització equilibrada en condicions d’igualtat, inclusió i equitat.

El suport de la corporació, també vol reconèixer l’esforç econòmic que realitzen els ajuntament per mantenir actiu el servei d’escola bressol, que per la seva importància social i educativa cal continuar oferint a la ciutadania en les millors condicions possibles.

Dels 13,3 milions, 9,7 aniran destinats al sosteniment econòmic de les escoles, pel finançament del curs 2016-2017, i uns 3,6 milions per al finançament del curs 2017-2018 pel foment de l’escolarització bressol municipal.

Atenció als infants de 0 a 3 anys

L’atenció als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies és un àmbit clau de les polítiques educatives locals, i les escoles bressol municipals esdevenen una peça bàsica d’aquestes polítiques per als ajuntaments i la Diputació de Barcelona. Així, les escoles bressol han esdevingut un recurs bàsic de les polítiques d’atenció a les famílies, ja que faciliten la conciliació de la vida laboral i familiar i aporten un component educatiu que permet el desenvolupament ple de l’infant.

El mapa d’escoles bressol municipals a la demarcació de Barcelona ha crescut i s’ha consolidat en els darrers anys gràcies al compromís dels ajuntaments i  la Diputació de Barcelona per garantir els serveis i la qualitat de l’educació de la primera infància. En aquest sentit, el passat mes de maig la Diputació va constituir la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, que aplega prop de 400 escoles de 235 municipis.

Entre el 2016-2018 la Diputació de Barcelona ha aportat més de 24 milions d’euros a finançar les Escoles Bressol Municipals, xifra que suposa 1.043€ per plaça, el 23% de la despesa corrent total per alumne del servei d’escola bressol municipal.

Els propers dies es publicarà al BOPB  i a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona l’aprovació de la concessió de subvencions.

 

Switch to mobile version