Autor Societat
7 Octubre 2018 a 15:00

La Junta Arbitral de Consum ha resolt per la via de l’arbitratge 71.918 casos

Des de la seva constitució

Junta Arbitral de Consum// Foto Conselleria Empresa i Coneixement

Junta Arbitral de Consum// Foto Conselleria Empresa i Coneixement

El Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Conselleria d’Empresa i Coneixement, Joaquim Ferrer, acompanyat de la directora de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Elisabeth Abad, i de la presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, Mariló Gramunt, va presidir divendres a la tarda l’acte de commemoració dels 25 anys de la constitució de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC).
La JACC és un organisme administratiu adscrit a l’Agència Catalana del Consum i al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de tramitar les reclamacions que formulen els ciutadans d’arreu de Catalunya quan se senten perjudicats a conseqüència de la compra d’un producte o de la prestació d’un servei.
Des de la creació de la JACC l’any 1993 fins a data d’avui, aquesta junta ha resolt per la via de l’arbitratge 71.918 casos. Cal destacar la tasca de la junta en el cas de les preferents de Catalunya Caixa on va resoldre per aquesta via 40.966 casos.
Actualment els establiments adherits al Sistema Arbitral de Consum a través d’aquesta junta són 8.500, principalment relacionats amb el sector del comerç, els serveis d’assistència tècnica i les reparacions, l’hostaleria i les telecomunicacions. En els darrers anys, s’ha produït un increment important del nombre d’adhesions i segons ha explicat el secretari “s’espera en un futur pròxim augmentar considerablement el cens d’empreses adherides a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya”.
Joaquim Ferrer ha anunciat un pla de foment de la JACC ja que cal donar un fort impuls a la mediació i arbitratge de consum per tal que esdevinguin els sistemes ordinaris i majoritaris de la resolució de litigis de consum a Catalunya, evitant que les persones consumidores hagin de recórrer a la via judicial, més lenta i més costosa”.
 
Durant l’acte, s’ha reconegut a diferents persones, empreses i entitats per la seva feina d’impuls de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
EN RECONEIXEMENT  A LA TASCA
 
Sr. Carles Florensa, president suplent de JACC, i catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida
Sra. Maria Isabel Garriga, cap del Servei de Mediació i Arbitratge i secretària de la JACC
 
Sra. Raquel Carrasco, cap de la Secció d’Arbitratge de l’Agència Catalana del Consum
 
Sra. Irene Puig, cap de la Secció de Mediació de l’Agència Catalana del Consum
 
Sra. Maria Pilar Catalan, en reconeixement a la tasca realitzada en suport a l’arbitratge, als Serveis Centrals de Barcelona
 
Sra. Marisa Perales, en reconeixement a la dilatada  tasca duta a terme en el món del consum i concretament en l’arbitratge de consum a la delegació de Girona
Sra. Maria Jesús Moreno, en reconeixement a la tasca realitzada  a la delegació de Lleida de la  JACC
Sra. Georgina Ros, en reconeixement a tasca duta a terme a la delegació de Tarragona de la JACC
Sr. Xavier Bayerri Rosa, en reconeixement a la tasca duta a terme a la delegació de Terres de l’Ebre de la JACC
 
 
EN RECONEIXEMENT AL SUPORT

Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE)

Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)
Associació de Consumidors de la Província de Barcelona (ACPB)
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS)
 
Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona
Gremi de Tintorers de la Província de Barcelona
Gremi de Reparadors i Mantenidors d’Aparells d’ús domèstic i Industrial de Catalunya
 
 
EN RECONEIXEMENT A LA CONFIANÇA
 
Antigua Casa Jové SA
AIGÜES DE BARCELONA (EMGCIA,SA)
Switch to mobile version