Autor Articles i estudis
9 Setembre 2018 a 12:00

Mneuronic, aporta avenços per a les neurotecnologies de millora de capacitats cognitives i motores

 Mneuronic// imatge: upf

Mneuronic// imatge: upf

La neurotecnologia utilitza la imatge cerebral per millorar, reparar o d’alguna manera alterar la funció cerebral i, en definitiva, les capacitats cognitives o motores en l’ésser humà. Els avenços en neurociència cognitiva bàsica han contribuït a desenvolupar dispositius no invasius que han facilitat l’adopció de la neurotecnologia en un ventall cada vegada més ampli de contextos clínics, a més d’obrir un vast mercat per a ús domèstic no clínic.

MNeuronic (A Mnemonic system based on Stimulation-free Neuroimaging) va finalitzar el 30 de juny del 2018 i ha estat un projecte de prova de concepte finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC) de la Comissió Europea,  liderat per Salvador Soto-Faraco, cap del Grup Multisensory Research Group (MRG) en el Centre de Cognició i Cervell (CBC) i professor d’investigació ICREA del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF. MNeuronic ha introduït un component innovador en l’anàlisi en temps real de la senyal electroencefalogràfica (EEG) que confereix als dispositius un funcionament més eficiència en termes de precisió temporal i facilitat d’us per part dels usuaris.

Aquest avenç és degut a que, a diferència de qualsevol tecnologia existent fins ara, els algorismes de descodificació i classificació d’activitat neural de MNeuronic incorporen un enfocament proactiu que permet la predicció dels estats cerebrals, enlloc de l’enfocament  reactiu dels sistemes ja existents. MNeuronic  es basa en el tractament en temps real de les oscil·lacions naturals en l’activitat cerebral.

Com ha explicat el professor Soto-Faraco, investigador principal del projecte “el nostre marc tecnològic de caire no invasiu està a un nivell de preparació tecnològica (conegut com a TRL per les inicials en anglès) que permetrà en breu la presentació del sistema a potencials inversors i empreses del sector, a més d’establir la protecció de la tecnologia sota una patent, que actualment s’està estudiant”.

La tecnologia posada a punt per MNeuronic pot ser emprada com a component per dispositius d’Interacció Cervell-Ordinador (BCI, en anglès) que típicament es desenvolupen per una gran varietat d’aplicacions, com per exemple l’entrenament cognitiu, l’aprenentatge assistit, sistemes de control de moviment (per exemple, cadires de rodes), la rehabilitació neurocognitiva, el control de les tremolors, el “neurogaming” i,  en general,  a la millora del benestar i la qualitat de vida.

L’equip d’investigadors, integrat per doctors en físiques, informàtica, bioenginyeria, neuropsicologia i psicologia,  treballa actualment per aplicar la tecnologia en la millora de la codificació de memòria en els éssers humans. Com indica el professor Soto-Faraco “hem aconseguit avançar considerablement en la direcció correcta, per exemple validant el sistema per lligar la codificació de memòries a l’activitat electrofisiològica de l’usuari d’una manera que es pugui demostrar als possible clients. En aquest sentit, hem provat un prototip en adults sans i pensem en implementar aquest mateix prototip en població clínica, la qual cosa està prevista fer mitjançant la col·laboració amb un centre clínic de Brescia (Itàlia), una institució que es troba a la avantguarda de la recerca en demència”, ha afegit Soto-Faraco.

Projecte de referència:

MNeuronic, (A Mnemonic system based on stimulation-free Neuroimaging), Project ID: 727595, H2020-EU.1.1. – EXCELLENT SCIENCE – European Research Council (ERC), 01-01-2017 a 30-06-2018.  Investigador Principal: Salvador Soto-Faraco (UPF).

Switch to mobile version