Autor Societat
20 Juliol 2018 a 15:00

Indicadors de Competitivitat de l’Observatori de la Logística 2017

401,1 milions de tones de mercaderies gestionades a Catalunya

Enric Tico, Pere Padrosa, Jordi Hereu// Foto: Conselleria Territori Sostenibilitat

Enric Tico, Pere Padrosa, Jordi Hereu// Foto: Conselleria Territori Sostenibilitat

Les 88 startups identificades en el sector logístic a Catalunya generen un miler de llocs de treball altament qualificats, amb una mitjana propera a les 12 contractacions per empresa, segons els Indicadors de Competitivitat recollits en el darrer Observatori de la Logística a Catalunya que CIMALSA ha donat a conèixer per 13a edició consecutiva.

L’estudi, elaborat per l’Institut Cerdà per encàrrec de l’empresa pública de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, ha recollit per primera vegada l’Observatori de les startups en el sector logístic a Catalunya. El treball es basa en l’anàlisi i caracterització de les startups en l’àmbit català, així com la identificació de les eines d’incubació.  L’objectiu és identificar quines són les activitats del sector logístic cabdals per a les empreses emergents. En aquest sentit, l’estudi destaca que l’àmbit de la logística sostenible és el que genera major ocupació entre les noves empreses catalanes del sector, amb una ràtio de 23 treballadors per startup.

Aquests indicadors de competitivitat s’han presentat aquest dimecres davant de més d’un centenar de persones, en un acte encapçalat pel director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, que ha estat acompanyat pel nou director general de CIMALSA, Enric Ticó, i pel president del Grup de Logística Sostenible de l’associació BCL Catalunya – Fundació Fòrum Mediambiental, Jordi Hereu, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.
Igualment, les dades presentades revelen una disminució en el nombre d’aturats en el sector del transport i emmagatzematge de l‘11%, que segueix la tendència decreixent iniciada l’any 2014. Així, ha passat dels 13.765 aturats el 2016 a 12.199 el 2017, la qual cosa constata una reactivació en el pes del sector logístic a Catalunya.
Més mercaderies mogudes
Així, l’estudi també destaca que el volum total de mercaderies gestionades pel sistema logístic català durant l’any 2017 assoleix la xifra de 401,1 milions de tones, que reflecteix un augment de més del 9% respecte a l’any 2016, en un context en el qual el transport per carretera és majoritari a Catalunya. En aquest sentit, s’ha registrat una mobilitat per carretera de 295 milions de tones l’any 2017, un  6% respecte a 2016. En segon lloc, el transport marítim ha sumat un total de 95,4 milions de tones mogudes, suposant un important creixement del 19% respecte a l’any anterior. També destaca l’augment significatiu en el darrer bienni (2016-2017) del 17% del transport aeri i el creixement de l’11% del mode ferroviari pel mateix període.
Més tràfic de mercaderies amb Europa i el món
Enguany, el tràfic més beneficiat pel creixement del volum de mercaderies gestionades és el de Catalunya amb el món, amb un increment del 19% respecte a l’any passat i ocupant la segona posició en percentatge (amb una quota del 23,8%) respecte del volum total. La posició de lideratge la manté el tràfic intern amb una quota del 43% respecte del total de tones mogudes.
L’estudi també fa especial menció a l’increment que ha experimentat els intercanvis amb Europa, amb un percentatge de creixement de l’11% en volum, augmentant la seva quota a un 9% respecte del volum total. A més a més, en els 4 primers mesos de 2018 presenten un creixement del valor econòmic de les exportacions del 8,2% respecte a l’abril del 2017. Destaquen el valor de les exportacions dels vehicles de motor i altres materials de transport.
Per altra banda, durant el 2017, el volum de tràfic amb la resta de l’Estat espanyol també ha experimentat un creixement de gairebé el 5% respecte a l’any 2016, posicionant-se amb una quota del 18% respecte del volum total. Per últim, pel que fa a la quota del tràfic de pas segueix la mateixa tendència que la resta de tràfics amb un creixement del 13% respecte a l’any anterior en volum, situant-se en una quota del 6% respecte del total.
Combustibles alternatius en tendència creixent
Tot i que el consum de combustibles d’automoció a Catalunya és liderat pel consum de gasoil amb una quota del 77%, respecte del total, i seguit de la gasolina amb un pes del 17%, ambdós combustibles presenten una tendència a la baixa a raó d’un 1% i d’un 4% respectivament. Pel que fa als combustibles alternatius, presenten una tendència creixent a partir de 2007, destacant l’augment obtingut pel GLP i pel GNV en aquest últim bienni (+8% i +9% respectivament) (2016-2017).
En l’àmbit immologísitc i en continuïtat amb la tendència de recuperació iniciada el 2015, enguany s’observa un augment rellevant del preu mitjà de lloguer de magatzem logístic a Catalunya de gairebé el 15% (2016-2017), assolint un valor mitjà de 4,6 €/m2/mes. Cal esmentar que des de l’any 2008 fins al 2015 el preu mitjà a Catalunya ha experimentat un descens interanual de gairebé el 3%.
Igualment, l’estudi recull que, en el 2017 la quota del transport intermodal ha experimentat un lleuger increment del 5% respecte a 2016, situant-se en el 26,9%.
Finalment, l’Observatori d’enguany referma que l’increment de l’e-commerce està directament relacionat amb l’augment del transport comercial als nuclis urbans, ja que genera nous viatges per tal de dur l’entrega del paquet al domicili del consumidor. Així, segons les dades registrades, l’any 2017 més d’un 30% de la població catalana ha realitzat alguna compra en línia, la qual cosa representa un increment del 4% respecte a l’any anterior. En termes absoluts, el 2017 s’estima que es van realitzar un total de 40 milions d’operacions de compra a través d’internet.
Igualment, pel que fa a la distribució urbana de mercaderies, les dades presentades exposen que el transport de mercaderies representa al voltant del 21% del trànsit total de vehicles a la ciutat de Barcelona, que en valors absoluts es tradueix en uns 443.000 desplaçaments diaris l’any 2016, un valor que comença a incrementar amb una tendència creixent, després d’una gran davallada arran dels anys de crisi.
Switch to mobile version