Autor Economia
7 Maig 2018 a 15:00

CaixaBank compra la participació d’Allianz al Banc BPI

Proposarà l’exclusió de borsa de BPI

Fernando Ulrich, Artur Santos Silva, Gonzalo Gortázar i Pablo Forero. caixabank bpi

CaixaBank ha acordat adquirir al Grup Allianz el 8,4 per cent del capital social de Banc BPI per un preu total de 178 milions d’euros, que es correspon a un preu d’1,45 euros per acció. Després d’aquesta adquisició, CaixaBank serà titular d’un 92,935% del capital social de BPI.

CaixaBank té la intenció de sol·licitar en les setmanes vinents al president de la Junta General d’accionistes de Banc BPI, la convocatòria d’una Junta per a aprovar l’exclusió de cotització de BPI, de conformitat amb el que estableix l’article 27.1.b) del Codi de Valors portuguès. En cas que s’aprovi l’exclusió de cotització per la Junta General d’accionistes de Banc BPI i per la CMVM, CaixaBank oferirà la compra de totes les accions de què no sigui titular a un preu d’1,45 euros per acció amb l’objectiu d’assolir una participació del 100%.

El desemborsament total en efectiu per a adquirir la resta d’accions de BPI (del 92,935% al 100%) a un preu d’1,45 Euros per acció és de 149,25 milions d’euros. El preu d’1,45 euros per acció representa una prima del 22,67% respecte a l’últim dia de cotització i una prima del 22,16% respecte al preu mitjà ponderat per volum de cotització dels últims 6 mesos.

D’altra banda, CaixaBank i Allianz han acordat proposar als òrgans de govern de Banc BPI i Allianz Portugal, respectivament, la reorganització de l’aliança d’assegurances en Portugal amb el propòsit de reforçar i aprofundir la relació comercial entre Banc BPI i Allianz Portugal en la distribució d’assegurances de no vida durant els propers deu anys.

En relació a les assegurances de vida d’Allianz Portugal, Banc BPI continuaria distribuint-les fins al final de 2019. A partir de 2020 s’espera que Banc BPI comenci a distribuir assegurances de vida de BPI Vida i Pensões. En qualsevol cas, els contractes d’assegurances de vida subscrits pels clients de BPI amb Allianz Portugal continuaran en vigor en els seus propis termes. BPI continuarà sent titular d’una participació del 35% en Allianz Portugal.

Switch to mobile version