Autor Economia
15 Desembre 2017 a 10:00

l’IPC a Catalunya es manté en l’1,9% al novembre

Valoració de PIMEC

pimec ipc novembre-17

Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:

  • PIMEC destaca que el creixement dels preus manté la seva moderació, creixent una dècima l’IPC a Espanya (1,7%) i mantenint-se a Catalunya en l’1,9%. En el mateix sentit, la inflació subjacent baixa i es manté en taxes moderades, del 0,8% a Espanya i de l’1,1% a Catalunya. Per aquests motius, PIMEC manté la seva lectura positiva del conjunt de dades de la inflació, ja que continua la dinàmica de creixement econòmic elevat i sostingut (al voltant del 3%) combinat amb inflació moderada.
  • Per sectors, els aliments i begudes no alcohòliques, amb una taxa de creixement negativa del -0,3% aquest mes, modera la seva variació interanual i se situa en el 2,6% anual a Catalunya. És destacable que en aquest sector s’hagi produït aquesta baixada al novembre, atès el tradicional impacte a l’alça de la proximitat del Nadal. Malgrat això, aquest sector conjuntament amb el del transport (4,1%) continuen sent els de ritme de creixement interanuals més elevats. Contràriament, els paraments de la llar (amb una caiguda del 0,4% interanual), el vestit i calçat (+0,4%), l’ensenyament (+0,5%) i les comunicacions (0,6%), són els sectors que contribueixen a la moderació general dels preus.
  • PIMEC destaca també que continua el diferencial de la taxa harmonitzada espanyola sobre la de la Unió Monetària, una tradicional feblesa de l’economia espanyola que comporta una pèrdua de competitivitat respecte als països europeus, en tres dècimes. Aquest fet és especialment important atès que Espanya lidera el creixement econòmic europeu. Cal tenir present, no obstant això, que aquest diferencial es produeix en un moment en què Espanya és un dels països amb creixement econòmic més elevat de la UE.
Switch to mobile version