Autor Economia
29 Abril 2017 a 10:00

Banc Sabadell guanya 216,1 milions d’euros el primer trimestre

Millora el seu marge d’interessos

Presentació dels comptes del Banc Sabadell

Presentació dels comptes del Banc Sabadell // Imatge cedida pel Banc Sabadell

El Grup Banc Sabadell va assolir el primer trimestre del 2017 un benefici net de 216,1 milions d’euros, un 14,3% menys que ara fa un any, després de materialitzar-se els costos tecnològics extraordinaris ja previstos a TSB. A més, la major part dels resultats per operacions financeres (ROF) previstos per a l’any s’han materialitzat en el primer trimestre, i s’han fet servir per anticipar provisions. Aquest benefici trimestral està en línia amb els objectius del 2017.

Banc Sabadell sense TSB ha millorat el seu benefici un 7,1% en el primer trimestre, fins als 203,9 milions d’euros, gràcies al sòlid creixement dels ingressos del negoci bancari core, que es reflecteix en la millora del marge d’interessos malgrat el període prolongat de tipus baixos.

D’aquesta manera, el marge d’interessos del grup ha assolit els 962,4 milions d’euros, fet que implica un creixement de l’1,6% intertrimestral i de l’1,8% interanual a tipus constant.  A més, el marge de clients en tancar el primer trimestre del 2017 se situa en el 2,77% (2,69% en el trimestre anterior).

Anticipació de provisions per materialització del ROF

En tancar el primer trimestre de 2017, els resultats per operacions financeres (ROF) totalitzen 353,0 milions d’euros (excloent-hi TSB són de 341,9 milions d’euros) i inclouen, entre d’altres, 246,2 milions d’euros de la venda d’actius financers disponibles per a la venda de renda fixa i 10,4 milions d’euros de la venda de la participació de Fluidra.

Les dotacions a insolvències i altres deterioraments s’han situat en els 510,6 milions d’euros en tancar el primer trimestre, respecte als 434,9 milions de març de 2016.

El trimestre s’ha caracteritzat per l’anticipació de provisions, gràcies a que la major part dels resultats per operacions financeres previstes per al total de l’any s’han materialitzat en aquests primers tres mesos.

Materialització dels costos tecnològics extraordinaris ja previstos a TSB

TSB segueix complint la seva estratègia amb èxit i el seu negoci es manté fort. Ja supera els cinc milions de clients, un 2,9% més que ara fa un any i més de 6.000 clients de mitjana a la setmana van obrir un compte al banc britànic. Els últims 12 mesos, el 6% dels clientes que van canviar de compte bancari o que en van obrir un de nou al Regne Unit van triar TSB. Els dipòsits de clients van créixer fins als 29,7 milions de lliures, fet que suposa un creixement interanual del +11,0%, i reflecteix la confiança que els clients tenen en TSB. La inversió creditícia ha augmentat fins assolir 30,9 milions de lliures, fet que implica un creixement interanual del +12,6%. La inversió creditícia de la franquícia i la cartera Whistletree va créixer fins als 29,1 milions de lliures, un 15,2% més interanual i 5,6% trimestral.

La integració de la plataforma tecnològica es desenvolupa segons el pla previst, tant en costos com en calendari. Els costos operatius de TSB pugen, per tant, un 9,1% intertrimestralment, per les despeses tecnològiques extraordinàries ja previstes a TSB.

Reducció d’actius problemàtics en més de 500 milions d’euros

Es manté la disciplina en la reducció d’actius problemàtics, que en els últims dotze mesos sense considerar TSB suma 2.756 milions d’euros, 506 milions d’euros en els últims tres mesos. D’aquests últims, 439 milions d’euros corresponen a riscos dubtosos i 67 milions d’euros a actius adjudicats.

La ràtio de morositat del grup continua reduint-se i se situa en el 5,86% (7,45% sense considerar TSB), el nivell més baix des del tercer trimestre de 2011. La cobertura dels dubtosos se situa en el 53,13% (53,10% sense considerar TSB) i incrementa la cobertura dels actius immobiliaris adjudicats, que se situa en el 47,9%. La ràtio de cobertura de dubtosos sense l’ajustament per deteriorament de les clàusules sòl és del 48,76% ex TSB i del 48,86% total grup.

La ràtio de Common Equity Tier 1 (CET 1) phase-in se situa el 31 de març de 2017 en l’11,94%, i la ràtio fully loaded en l’11,9%.

Els recursos de clients en balanç augmenten interanualment un 2,1% (1,8% excloent-hi TSB), amb un creixement del 3,9% a tipus de canvi constant. En comparació amb el trimestre anterior, augmenten un 0,4% (0,1% sense considerar TSB), gràcies especialment al creixement tant dels comptes vista com dels recursos fora de balanç. La caiguda de tipus s’ha traduït en aquests increments.

Els saldos de comptes a la vista pugen a 96.643 milions d’euros (66.833 milions d’euros sense considerar TSB), fet que representa un increment del 16,1% interanual (23,5% sense considerar TSB) i un creixement trimestral del 5,0% (6,7% sense considerar TSB). El total de recursos de clients de fora de balanç puja a 41.848 milions d’euros en tancar el primer trimestre de 2017 i creix un 12,8% respecte a l’any anterior (creix un 3,1% en termes intertrimestrales). El patrimoni en fons d’inversió, que el 31 de març de 2017 se situa en 23.964 milions d’euros, representa un increment del 13,3% interanual (6,1% intertrimestral).

La inversió creditícia bruta viva tanca el març de 2017 amb un saldo de 141.365 milions d’euros. En termes interanuals, presenta un increment del 2,3% afectat negativament per l’evolució del tipus de canvi de la lliura respecte a l’euro en l’exercici (incrementa un 4,0% a tipus de canvi constant). En relació amb el trimestre anterior, augmenta un 0,6%. Sense el pagament rebut del Fons de Garantia de Dipòsits, de 984 milions d’euros, la millora en la inversió creditícia bruta viva pujaria a l’1,3% intertrimestral.

Venda de Sabadell United Bank per 1.025 milions de dòlars

Aquest trimestre, ha destacat l’acord amb IBERIABANK Corporation per la venda de Sabadell United Bank, la filial de banca retail als Estats Units. L’import de l’operació ha pujat a 1.025 milions de dòlars (al voltant de 967 milions d’euros). La transacció permetrà a Banc Sabadell d’obtenir una plusvàlua neta d’aproximadament 447 milions d’euros.

Es preveu dur a terme el tancament de l’operació durant el segon semestre del 2017, un cop s’hagin obtingut els permisos i autoritzacions pertinents de les autoritats reguladores.

Lideratge en experiència de client gràcies a la transformació digital

Les quotes de mercat segueixen millorant en les principals partides durant el primer trimestre. En empreses, destaquen l’operativa de TPVs, on la quota de Banc Sabadell incrementa fins al 13,97% respecte al 13,62%, i l’operativa per exportació, que se situa en el 12,99%, des de l’11,71%. Augmenta també la quota de crèdit fins a l’11,14% des de l’11,13%. En particulars, en el segment de targetes de crèdit, la quota millora fins al 7,60% des del 7,41%; en assegurances de vida, fins al 5,61% des del 5,23%; i en dipòsits llar, fins al 6,21% des del 5,73%.

Els nivells de qualitat amb què els clients valoren el servei de Banc Sabadell, mesurats en termes de recomanació, segueixen sent molt elevats, tal com ha demostrat l’última onada de l’estudi NPS (Net Promoter Score) d’Accenture, corresponent al primer trimestre. En els segments d’Empreses i Pimes, Banc Sabadell lidera ambdós rànquings amb certa distància respecte la resta de competidors; i en el segment retail, Banc Sabadell ha millorat una posició, se situa 2n i redueix la distància amb el líder.

A aquest bon comportament hi ha contribuït l’adaptació de Banc Sabadell als canals digitals, l’acceptació dels quals es demostra amb l’increment d’un 50% en les descàrregues de Sabadell Wallet en un sol trimestre. En els últims tres mesos, s’ha posat en marxa la nova versió de l’aplicació Sabadell Mòbil, així com novetats per a l’app Sabadell Wallet. Els clients mòbils de Banc Sabadell disposen de l’accés a través de touch ID i del servei Bizum, per enviar i sol·licitar diners als contactes de l’agenda, de mòbil a mòbil i sense necessitat de conèixer els números de compte.

Així mateix, Banc Sabadell ha estat la primera entitat a crear un teclat especial per a usuaris de iOS, Sabadell Keypad, que envia diners als contactes de l’agenda des de l’app habitual de xat sense haver d’abandonar la conversa. Només cal obrir el teclat Banc Sabadell de la mateixa manera com s’obre el teclat d’emojis, seleccionar el contacte i l’import. Es firma des del mateix teclat i es pot enganxar a la conversa un comprovant del pagament.

Switch to mobile version