Autor Societat
17 Desembre 2016 a 18:00

Primera reunió de treball del Consell de la Discapacitat de Catalunya

 Presidit per la consellera Dolors Bassa

Dolors Bassa. consellera

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha presidit al Palau de la Generalitat la primera reunió de treball del recentment constituït Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT). A la reunió hi ha assistit el Govern de la Generalitat així com representants de les entitats municipalistes i de les principals federacions d’entitats de persones amb discapacitat.
La trobada ha servit  per començar d donar resposta a l’acord de prioritats en favor de les persones amb discapacitat que va ser acordat el passat mes de maig durant la reunió de constitució del CODISCAT.
Aquesta tarda la consellera Dolors Bassa ratificat el compromís, condicionat a les disponibilitats pressupostàries, amb la revisió de l’import dels anomenats diners de butxaca per a les persones amb discapacitat beneficiàries d’un servei no gratuït de la Llei de la dependència. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està procedint a ajustar l’import del copagament des del 2014 (any en què es va aprovar l’ordre que incorporava el patrimoni personal al càlcul de la capacitat econòmica de la persona dependent) i a regularitzar els imports des d’aquell any i fins el 2016.
En paral·lel, Dolors Bassa ha anunciat que durant el primer trimestre de l’any vinent el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies enllestirà el document de bases de la futura Llei catalana de Promoció de l’Autonomia Personal. La consellera ha reiterat que l’actual llei espanyola és ”clarament insuficient, poc preventiva, de gestió molt complexa, burocratitzada i cara”. Bassa ha afegit que la norma és, a més, “invasora de competències de la Generalitat que a sobre l’ha d’aplicar amb un finançament insuficient”.
Durant la reunió del Consell de la Discapacitat de Catalunya també s’ha debatut sobre el Pla PIAISS que es va presentar el passat 2 de desembre- Aquest Pla, entre d’altres, identifica els reptes pel sistema de salut i de serveis socials, adopta el paradigma de l’atenció centrada en la persona i innova en salut i serveis socials avançant tecnològicament i millorant la capacitació dels professionals.
La trobada també ha servit per definir quines han de ser les línies estratègiques en relació a les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat. En aquest sentit, el Consell de la Discapacitat de Catalunya ha assenyalat com a qüestions primordials per al col·lectiu les següents:
·        Llei per a la igualtat de tracte i no discriminació.
·        Llei Catalana de Promoció de l‘Autonomia Personal.
·        Procés de revisió de la Cartera de Serveis Socials.
·        Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) Pla 2017-2020.
·        Foment de l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat.
El Consell de la Discapacitat de Catalunya
El Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) suposa un pas endavant en la promoció de l’autonomia personal, social i laboral de les persones amb discapacitat. La intenció del Govern és facilitar les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de les persones amb discapacitat i dels grups en els quals s’integren siguin reals i efectives i remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificulten la plenitud en l’exercici dels seus drets. En aquest sentit, el CODISCAT vol contribuir a donar a les persones amb discapacitat l’oportunitat de participar activament en els processos d’adopció de decisions sobre polítiques i programes, inclosos els que els afecten directament.
Switch to mobile version