Autor Articles i estudis
8 Juliol 2016 a 12:00

Em convé donar-me de baixa com autònom a l’estiu?

article Toquero baixa temporal

Amb l’arribada de l’estiu, i en el cas d’aturar l’activitat econòmica, és habitual que l’autònom consideri l’opció de donar-se de baixa en el RETA. Les vacances de l’autònom no són retribuïdes, com succeeix amb les dels treballadors assalariats i, així les coses; Per què seguir aportant el cost de la nostra quota de la seguretat social, si no facturem? En aquest article li acostem algunes de les consideracions que ha de tenir en compte si el que està pensant fer és donar-se de baixa com a autònom un cop arribat l’estiu

El treballador autònom és responsable directe de complir amb l’obligació de sol·licitar la seva baixa, per al que ha d’acudir a la direcció provincial de la Tresoreria de la Seguretat Social, omplint el model TA.0521. El primer que hem de fer en donar-nos de baixa com a autònoms és gestionar aquest tràmit a Hisenda, en l’activitat econòmica que exercim, i posteriorment en la Seguretat Social. El termini per a sol·licitar la baixa com a autònom és de sis dies naturals, de manera que les baixes sol·licitades en temps i forma tenen efectes des del primer dia del mes següent a aquell en què el treballador hagi cessat en la seva activitat.

Hem de tenir en compte que la baixa de l’autònom s’ha de fer en mesos naturals, perquè les quotes de la seguretat social no es fraccionen. És un altre aspecte a considerar, perquè l’autònom haurà de pagar mesos complets. Encara que l’alta i la baixa es donin amb un marge de diversos dies, s’ha de pagar tot l’import corresponent a la seva quota mensual d’autònom. I en aquest temps ni podrem facturar ni tampoc deduir despeses

En el cas dels autònoms que es beneficiïn de la tarifa de 50 euros és important saber que, de donar-se de baixa en el RETA, aquesta bonificació no es paralitza pel fet de donar-nos de baixa un cop reprès l’alta.

Si té dubtes respecte de les obligacions en donar-se de baixa i alta com a treballador autònom, ha de saber que comptar amb l’assessorament de professionals resulta clau per evitar caure en irregularitats. I a això ens dediquem a Toquero Assessors. Contacti amb el nostre equip

Switch to mobile version