Autor Cultura
29 Juliol 2016 a 10:00

Cultura atorgarà ajuts de més d’un milió d’euros per fomentar la cultura popular

El Govern fa un pas més per tal de  garantir l’estabilitat del suport econòmic al teixit associatiu cultural

Cultura popular

Cultura popular

El Govern ha acordat autoritzar el Departament de Cultura a atorgar ajuts per un import total d’1,08 milions d’euros amb l’objectiu de fomentar la cultura popular. La despesa d’aquests ajuts es farà amb pressupostos d’exercicis futurs, entre els anys 2016 i 2018. Concretament, es destinaran, d’una banda, 645.000 euros per dur a terme activitats de foment, participació i difusió de l’activitat sardanista, en el marc d’un conveni amb la Diputació de Barcelona i la Confederació Sardanista de Catalunya. D’altra banda, es destinaran 435.000 euros per dur a terme activitats de foment, participació i difusió de l’activitat coral en el marc d’un acord amb la Diputació de Barcelona i el Moviment Coral Català.

 
Amb aquests ajuts, el Govern fa un pas més per tal de  garantir l’estabilitat del suport econòmic al teixit associatiu cultural, i ho fa a través de la signatura de convenis de col·laboració sectorials i amb caràcter pluriennal.  D’aquesta manera, es vol impulsar l’activitat cultural al territori com una eina per a la vertebració nacional, social i econòmica.
El Govern desplega una política de foment adreçada específicament a les federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana. Aquesta iniciativa ha demostrat ser una eina eficaç per donar suport a la continuïtat de les activitats federatives i aconseguir el major impacte territorial possible, especialment en un context econòmic desfavorable com el viscut durant els darrers anys.
La Confederació Sardanista de Catalunya aglutina a totes les federacions sardanistes territorials de Catalunya i a totes les organitzacions dels diversos actors sardanistes, com ara cobles, colles i associacions. Representa 572 entitats federades, amb més de 50.000 persones associades. Creada el 2014, és el resultat de la transformació de la Federació Sardanista de Catalunya per tal d’unificar en un únic cap visible totes les manifestacions sardanistes de Catalunya. Anualment desplega una gran varietat d’activitats: edita una guia sardanista de Catalunya, Andorra i Catalunya Nord; convoca diversos premis; organitza cursos, concursos, aplecs, campionats, trobades, etc.
 
El Moviment Coral Català és una confederació que representa més de 700 entitats corals d’arreu del territori català. Creada l’any  1995, participa en diversos projectes europeus; organitza activitats formatives i de reflexió sobre el cant coral, trobades, concerts, etc. Impulsa el Cor Jove Nacional de Catalunya, una formació de 32 cantaires d’entre 18 i 28 anys, provinents de tot el territori català. El Moviment Coral Català va impulsar, l’any 2003, la creació de l’Oficina pel Cant Coral de la Mediterrània, una de les oficines regionals de l’European Choral Association – Europa Cantat (ECA-EC), entitat dedicada a l’educació i l’intercanvi cultural entre les persones de totes les edats, que representa directament més d’un milió de cantaires de tot Europa.
Switch to mobile version