Autor Articles i estudis
29 Abril 2016 a 12:00

La declaració de la renda per als autònoms

toquero renta-autonomos

Arribat el 6 d’abril, queda obert el termini per presentar la declaració de la renda 2015 , perllongant-se fins al 25 de juny si el resultat és a ingressar i s’opta per domiciliar el pagament, i fins al dia 30 del mateix mes a la resta de casos , i pot realitzar-se per via electrònica o telefònica o per via presencial.

Si és vostè autònom, ha de saber que està obligat a presentar la declaració de la renda 2015 com a contribuent que ha obtingut rendes subjectes a l’IRPF, excepte en el cas d’haver tingut rendes inferiors als 1.000 euros incloent rendiments del treball, del capital o activitats econòmiques així com guanys patrimonials i pèrdues patrimonials per un valor inferior a 500 euros. Sent objectius, molt pocs autònoms compleixen els requisits per eximir-se de realitzar la seva declaració.

Com amb gairebé tota probabilitat vostè pertany al col·lectiu d’autònoms obligat a fer la declaració de la renda, tractarem d’explicar alguns dels aspectes més rellevants d’aquest procés, un tant particular per als autònoms.

El primer handicap amb què es troba l’autònom en realitzar la seva renda és l’esborrany. Si aquest és el punt de partida habitual per als assalariats, l’Agència Tributària no fa arribar l’esborrany als autònoms, perquè no disposa de les dades referides a ingressos i pèrdues del treballador per compte propi. Així les coses, és recomanable sol·licitar a Hisenda les nostres dades fiscals, perquè ens facilitarà conèixer la informació que té de nosaltres a través dels nostres clients.

En no comptar amb esborrany, l’autònom ha d’emplenar la declaració completa, un document que servirà de resum en cas d’haver presentat declaracions trimestrals, o d’haver practicat retencions en les seves factures.

Una de les novetats de la renda 2015 té a veure amb els trams d’IRPF. Amb l’aprovació de la nova Llei de reforma fiscal de 2015, aquests es redueixen de set a cinc, procedint a una lleu baixada de l’impost per a les rendes més baixes i gravant-les per a les rendes més altes, encara que només fins als 60.000 euros. No obstant això, hi ha diversos factors a tenir en compte en relació al pagament de l’IRPF, com la Comunitat Autònoma de residència, l’activitat econòmica que hagi exercit com a treballador per compte d’altri, els ingressos per dipòsits, dividends o lloguers, o les reduccions per deduccions pel manteniment de fills, plans de pensions o donatius. A més, serà variable en funció de si estem en el règim d’estimació directa o per mòduls.

En aquest sentit, hi ha novetats en la renda 2015. Per als autònoms en estimació objectiva, es fixa un límit conjunt aplicable a totes les activitats econòmiques de 150.000 euros. En el cas que el contribuent facturi a empresaris i professionals obligats a expedir factura, el límit que no pot superar-se serà el dels 75.000 euros anuals. Per als que estiguin acollits en estimació directa simplificada, la quantia no podrà superar els 2.000 euros.

Altres novetats aquest any passen per la reducció de la quantitat límit que es pot aportar a plans de pensions, passant de 10.000 a 8.000 euros sempre que no se superi el 30% dels rendiments de treball i activitats econòmiques, i s’elimina a més la deducció per lloguer d’habitatge habitual, per quotes d’afiliació i altres aportacions a partits polítics i per comptes estalvi-empresa.

Com veiem, la declaració de la renda pot convertir per als autònoms en un tràmit complex i laboriós, i a Toquero Assessors estem a prop seu per fer-lo més suportable

Switch to mobile version