Autor Articles i estudis
8 Gener 2016 a 14:00

Tipus de franquicia (II)

Tipus de franquicia (II) // Foto Toni Garcia

Tipus de franquicia (II) // Foto Toni Garcia

En el passat article que em vaig comprometre a explicar què consisteixen altres tipus de franquícia com el màster franquiciat, l’àrea developer o la jointventure.

El màster franquiciat consisteix en concedir els drets en exclusiva en un territori de cessió drets de franquícia a franquiciats individuals; és a dir, es tracta que el franquiciat principal actuï com a pseudo-franquiciador al seu territori reproduint la central franquiciadora per tal que realitzi, pel seu compte, les funcions d’expansió, gestió i direcció de la xarxa de franquiciats establerts a la seva zona.

Així el màster reclutarà i seleccionarà els franquiciats, firmarà els contractes de franquícia i autoritzarà la cessió dels drets. A més, formarà als franquiciats i els hi prestarà els serveis centrals i les obligacions de franquiciador, cobrant pel seu compte el 100% dels cànons d’entrada, royalties i qualsevol altre cànon o prestació.

Per tant el màster franquiciat és qui manté la relació mercantil de franquícia amb els franquiciats, al temps que ell en manté una altra amb el franquiciador, i és el propietari de la xarxa de franquícies de la seva zona mentre duri el contracte.

D’altra banda, l’àrea developer consisteix en concedir drets a un franquiciat qui assumeix el compromís de desenvolupar un territori concret i, en exclusiva; és a dir, d’obrir un número mínim d’establiments al territori, en un període de temps limitat i signat en contracte.

Els establiments poden obrir-se per compte pròpia de l’àrea developer o per la concessió de franquícies.

Finalment, la JointVenture consisteix en la creació d’una empresa on franquiciador i franquiciat es converteixen en socis, a la qual se li concediran els drets d’explotació en exclusiva en un territori d’una o més unitats individuals

Jordi Bacaria

Director de Franquícies.cat (www.franquicies.cat)

@FranquicesCat

Switch to mobile version