Autor Societat
1 Gener 2016 a 18:00

El Govern defineix les competències digitals que han de tenir els docents

L’objectiu és garantir la competència digital del professorat no universitari

TIC

TIC

El Govern ha aprovat la definició de les diferents competències digitals que han de tenir els mestres i professors catalans. Aquest treball és fruit del Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent (PICDD), que té com a objectiu garantir la competència digital del professorat no universitari de Catalunya.

El projecte s’ha desenvolupat entre els mesos de gener a juliol d’enguany, coordinat pel Departament d’Ensenyament i amb la participació de representants de totes les universitats i dels Departaments d’Empresa i Ocupació i d’Economia i Coneixement.

El principal objectiu és aconseguir que els ciutadans siguin competents en l’àmbit digital, i per això és important que els docents coneguin i dominin les eines tecnològiques. La finalitat és que els docents utilitzin les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació), no només de forma instrumental, sinó també com a recurs metodològic.

A les competències de caire instrumental en TIC -ja definides per a la ciutadania en general mitjançant les acreditacions ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació ) – cal afegir-hi les competències metodològiques en l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC), conformant d’aquesta manera la competència digital docent.

Després d’una anàlisi àmplia de referents internacionals en aquests matèria, s’ha elaborat una proposta de definició de la competència digital docent. A banda, s’han concretat un seguit de recomanacions per a la seva implementació i acreditació, tant en la formació inicial com entre el professorat en exercici. També s’ha establert una proposta de calendari d’aplicació que té com a termini el 2020, en consonància amb l’Agenda digital per a Europa i l’Agenda digital per a Catalunya (idigital).

El projecte ha definit cinc àmbits o dimensions de competències digitals docents: disseny, planificació i implementació didàctica, organització i gestió d’espais i recursos educatius, comunicació i col·laboració, ètica i civisme digital, i per últim, desenvolupament professional.

Dins d’aquestes dimensions s’han identificat 27 descriptors, per a l’assoliment dels quals s’estableixen tres nivells -bàsic, intermedi i avançat- per tal de diferenciar el domini competencial assolit pel professorat. El nivell bàsic comporta un domini elemental de la competència digital, l’intermedi denota un major grau de coneixement i d’implicació en l’ús, i l’avançat posa de manifest un domini elevat i eficient de la competència.

Switch to mobile version