Autor Societat
18 Desembre 2015 a 18:00

Benestar Social i Família potencia la col•laboració amb les entitats per garantir els drets de les persones LGBTI

Així també lluita contra la LGBTIfòbia

Llei LGTBI // Imatge del web de ycom.cat

Llei LGTBI // Imatge del web de ycom.cat

La secretària de Família, Dolors Gordi, i el president de l’Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, han signat un conveni per establir els termes de cooperació entre el Departament de Benestar Social i Família i l’entitat per atendre, acompanyar, assessorar i garantir els drets de les persones LGBTI. 

En el marc d’aquest conveni de col·laboració, l’Observatori es compromet a comunicar a la Secretaria de Família totes les incidències que li arribin  en relació amb possibles fets discriminatoris per motiu d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere, sempre que puguin ser susceptibles d’infracció administrativa d’acord amb la Llei contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

L’Observatori realitzarà, si cal, una primera atenció psicològica a les persones víctimes de discriminació i els oferirà atenció per part de professionals acreditats en àmbits com la psicologia, el dret, la mediació, entre altres.

Per la seva banda, la Secretaria de Família del Departament valorarà les incidències trameses per l’Observatori i, si s’escau, obrirà expedient administratiu sancionador. També, acompanyarà i atendrà les persones derivades per l’Observatori mitjançant el Servei d’Atenció Integral, que és l’encarregat d’establir protocols d’intervenció perquè totes les persones siguin ateses, així com de coordinar les actuacions i la xarxa de recursos, tant de la Generalitat com dels serveis municipals i de les entitats territorials especialitzades.

L’acord signat preveu establir uns circuïts d’informació àgils i fluids, per atendre i tramitar les possibles denúncies que es presentin a Catalunya. A més, preveu unificar la classificació del registre de les denúncies i de les demandes d’informació relatives a possibles discriminacions per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

El conveni també fixa la creació d’una comissió de seguiment integrada per representants d’ambdues parts, amb l’objectiu d’analitzar les denúncies, les incidències i les sol·licituds d’informació, així com els mecanismes de col·laboració establerts.

Switch to mobile version