Autor Societat
26 Novembre 2015 a 13:00

Presentada una guia d’acollida per a infants i adolescents que viuen violència masclista en el nucli familiar

Presentada una guia d'acollida per a infants i adolescents que viuen violència masclista en el nucli familiar // Imatge cedida per l'Ajuntament de Manresa

Presentada una guia d’acollida per a infants i adolescents que viuen violència masclista en el nucli familiar // Imatge cedida per l’Ajuntament de Manresa

Ahir al matí,  coincidint amb la commemoració del Dia internacional contra la violència envers les dones, es va presentar  a la seu del  Consell Comarcal del Bages la nova “Guia d’acollida per a infants i adolescents víctimes de violència masclista en el nucli familiar a la xarxa del Bages”, que proporciona una pauta pe r a professionals que de forma directa o indirecta detecten en el seu dia a dia situacions de violència masclista en què es veuen afectats infants i adolescents.

Els objectius són potenciar el treball en xarxa entre les persones professionals que poden detectar infants i adolescents exposats a situacions de violència masclista a la comarca del Bages, tant si intervenen directament amb ells com si atenen només les dones que pateixen violència; sensibilitzar i fer visibles els fills i filles de les dones que pateixen violència masclista com a víctimes i no només com a testimonis; avançar cap a una mirada compartida i orientar els professionals sobre les conseqüències que té la violència masclista a la infància; i donar suport a la intervenció a través de la facilitació de pautes bàsiques per els professionals.

La guia s’adreça a col·lectius professionals tan variats com el Servei d’Informació i Atenció a la Dona, equips de salut sexual i reproductiva, metges de capçalera, cossos de seguretat, serveis socials bàsics, centres educatius, serveis d’atenció a la infància, pediatres, etc.

Es tracta d’una guia d’àmbit transversal, pionera a la Catalunya Central, ja que els serveis poden detectar precoçment els casos d’infants i adolescents afectats per violència masclista en la seva llar, tant els serveis que atenen infants com també els que atenen només dones

La necessitat d’elaborar aquesta guia sorgeix de l’equip comarcal que treballa fent seguiment del protocol contra la violència masclista a la parella a Manresa i al Bages. La seva redacció i la coordinació amb els diferents professionals l’han liderat l’àrea de Serveis Socials Bàsics, dones i polítiques d’igualtat del Consell Comarcal del Bages.

Aquesta guia pretén el grau d’afectació d’un fill que viu en un entorn de violència masclista i fer-ne una primera avaluació que permeti ajudar-lo en el seu procés de recuperació. Les situacions de violència masclista en infants i adolescents estan recollides com a situacions de risc social o risc de desemparament segons la gravetat estaven recollides en el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en les situacions de maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages”,però mancava una mirada complementària entre els serveis que intervenen tant amb la dona com amb els fills.

El marc legal i articulació amb els protocols vigents al Bages, tipus d’exposició que es poden trobar els infants o adolescents quan al seu nucli familiar hi ha violència masclista, efectes, conseqüències i possibles símptomes de la violència masclista en infants i adolescents, principis bàsics d’acollida i intervenció en aquests casos, recomanacions d’actuació per a professionals entre d’altres són recollits en aquest document.

El conseller d’Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, Albert Marañón, va explicar que la guia “vol fer visibles unes víctimes sovint malauradament oblidades, els infants i joves. No només són testimonis, també són víctimes” i afegia que “afronta de forma integral i transversal aquest problema”.

Algunes de les dades a nivell estatal que es van donar en el acte d’ahir són que hi ha 120 infants orfes de mare a causa de la violència masclista entre 2013 i 2015; i 44 infants que han estat assassinats pel seu pare els darrers 10 anys.

La regidora Acció Social, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, va destaca per la seva banda que “el treball conjunt entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament, amb l’objectiu de treballar en xarxa i donar eines de resposta a les conseqüències físiques, emocionals i psicològiques que pateixen els nens víctimes de violència masclista”.

Switch to mobile version