Autor Política
8 Octubre 2015 a 14:00

Benestar Social i Família fa un balanç positiu del primer any de la Llei LGTBI

Ja s’han realitzat 24 cursos de formació

Llei LGTBI // Imatge del web de ycom.cat

Llei LGTBI // Imatge del web de ycom.cat

El Departament de Benestar Social i Família valora positivament el primer any de vigència de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Durant aquests 12 mesos, el conjunt de departaments de la Generalitat han dut a terme actuacions per a implementar la nova normativa tant pel que fa a òrgans i serveis com en la difusió del contingut o la formació dirigida a professionals.

La Comissió Interdepartamental d’Actuació de Polítiques LGBTI ha estat l’òrgan coordinador encarregat de definir les línies d’actuació del Servei d’atenció integral i de redactar el Pla d’actuació de les polítiques LGBTI. Aquest pla per al desplegament de la Llei defineix els objectius, les actuacions, indicadors d’avaluació i propostes de millora anuals.

El text fixa les línies estratègiques en àmbits com l’educació, universitats, cultura, mitjans de comunicació, salut, acció social, ordre públic i privació de llibertat, participació i solidaritat, integració laboral de les persones transexuals, famílies LGBTI o treball i ocupació.

En el procés de desplegament de la Llei, es promou la cooperació i col·laboració entre institucions a través de convenis amb el Ministeri Fiscal, el Síndic de Greuges i l’Autoritat Judicial. També s’està treballant en l’elaboració d’un conveni marc per establir col·laboració amb diversos ajuntaments.

 

 També s’ha implementat el Servei d’atenció integral que atén les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades amb les necessitats de les persones.

Aquest servei estableix protocols d’intervenció perquè totes les persones siguin ateses i coordina les actuacions i la xarxa de recursos, tant de la Generalitat, com dels serveis municipals i de les entitats territorials especialitzades.

La formació de professionals com la difusió i promoció del contingut de la Lleu han estat punts clau en el desplegament. S’han celebrat 24 cursos de formació i diverses actuacions per a difondre la norma. Això ha fet que més de 650 persones han cursat formació vinculada a la Llei.

Per últim, la Generalitat està duent a terme una campanya en diversos mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa escrita) per informar i donar a conèixer el contingut de la Llei a la ciutadania, ja que la mateixa Llei estableix que se n’ha de fer difusió.

Aquest any l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i no Discriminació de Persones LGBTI ha atès 35 consultes referents a la Llei, 10 de les quals sol·licitaven informació sobre els continguts de la norma i 25 comunicaven situacions personals patides per persones del col·lectiu LGBTI.

Des de l’aprovació de la Llei, la Secretaria de Família del Departament ha registrat 28 denúncies. 11 d’aquestes denúncies són per possibles delictes o faltes, 1 possible infracció laboral i 16 possibles infraccions administratives.

Switch to mobile version