Autor Societat
30 Agost 2015 a 10:00

El Govern aprova el decret d’ordenació de l’enllumenat

Fet que permetrà millorar la protecció del medi nocturn

Enllumenat // Imatge del web de Pixabay

Enllumenat // Imatge del web de Pixabay

El Govern ha aprovat el decret que desenvolupa la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció de medi nocturn, norma que estableix i concreta els criteris que regiran l’enllumenat exterior en els propers anys. L’objectiu és garantir l’eficiència en la il·luminació exterior per evitar el malbaratament energètic i minimitzar l’impacte sobre el medi nocturn garantint la seguretat en el desenvolupament de les activitats nocturnes. Per això, té en compte les normatives de seguretat industrial i de seguretat i higiene en el treball, i complementa la normativa d’eficiència energètica.

La norma que avui s’aprova impulsa l’aprofitament de la nova tecnologia disponible i dels nous sistemes de gestió de l’enllumenat exterior que permeten una major eficiència i respecte del medi nocturn, atès que una elecció adequada a cada cas pot arribar a suposar un estalvi d’energia elèctrica de prop del 35%.

Pel que fa a instal·lacions ja existents, estableix la necessitat d’adequar la senyalització nocturna d’aerogeneradors que causin molèsties o perjudicis a la població per altres d’impacte menor, en un termini de 4 anys. La mesura se suma a les que va introduir a principis d’any la modificació de la Llei 6/2001, que ja obligava a l’eliminació d’aparells obsolets i ineficients, com els fanals que emeten molta llum cap al cel, així com a la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per raons mediambientals i d’eficiència energètica.

El decret persegueix els objectius d’ajustar la quantitat de llum instal·lada, dirigir la llum on només cal il·luminar, mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat i utilitzar les làmpades d’alta eficàcia adequades a la visió humana i a l’activitat.

Aquest decret a llarg termini implicarà un estalvi energètic, reduirà la contaminació lluminosa, reducció de la contaminació atmosfèrica i impacte sobre el canvi climàtic.

 

Catalunya ha estat pionera en la protecció del medi nocturn ja que en 2001 va aprovar la primera llei autonòmica amb caràcter generalista de tot l’estat de prevenció de la contaminació lluminosa.  

 

 

Switch to mobile version