Autor Economia
16 Juliol 2015 a 09:00

PIMEC valora la llei de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals

La patronal insta les institucions a continuar en aquesta direcció

PIMEC // Imatge cedida per pimec

PIMEC // Imatge cedida per pimec

PIMEC fa una primera valoració positiva de la llei de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals aprovada pel Ple Parlament de Catalunya, a l’espera de que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La patronal entén que la norma esdevé un pas més per simplificar la burocràcia a què estan sotmeses les empreses, però destaca que no ha de ser l’últim.

En aquest sentit, insta les institucions a continuar en aquesta direcció, sobretot en relació a la diversa normativa sectorial que afecta el teixit productiu del país. En particular, destaca que es generalitzi el control ex-post per a les activitats més innòcues i de baix risc, a partir de la declaració de responsable i de la comunicació prèvia, enfront del control ex-ante que es duia a terme fins ara.

La llei afecta les activitats innòcues o de baix risc, estableix un marc general que recull els principis d’intervenció mínima, generalitza la confiança en els administrats i el règim de control ex-post, dotant aquest règim d’intervenció d’una major seguretat jurídica. Dels aspectes en què incideix la llei, PIMEC destaca el canvi de la manera com es comunica a l’administració que es començarà a desenvolupar una activitat econòmica i com l’administració exerceix el control del compliment normatiu, i l’aclariment entre declaració de responsable i comunicació prèvia en funció de si s’ha d’aportar documentació o no.

També destaca l’inexistència d’un període d’espera per l’inici de l’activitat, l’establiment d’un procediment administratiu d’esmena de defectes o mancances dels requisits legalment establerts, l’establiment d’un règim sancionador, la creació d’una Finestreta Única Empresarial a la qual s’han d’adherir tots els ens locals, la incorporació al Portal únic per a les empreses d’una carpeta per a cada empresa que realitzi activitats econòmiques a Catalunya, la creació de la Comissió per facilitar l’accés i l’exercici a les Activitats Econòmiques, l’esforç d’harmonització, i la generalització de la declaració de responsable.

PIMEC s’ha mostrat preocupada per la manca de simplificació administrativa i aquest és un dels temes al qual ha dedicat part dels seus esforços dels darrers mesos. Així va quedar palès a l’acte reivindicatiu “Diguem prou”, protagonitzat per un nombrós grup d’empresaris de petites i mitjanes empreses catalanes i representants de diferents col·lectius empresarials, el resultat del qual va ser un manifest en contra de les mesures que dificulten la sortida de la crisi. Fruit d’aquest acte, PIMEC i la Generalitat van acordar que la patronal participés en la redacció d’aquesta llei.

Switch to mobile version