Autor Política
7 Juliol 2015 a 11:30

L’alcalde de Santpedor consensuarà amb el ple tota l’acció de Govern

La retribució de l’alcalde serà la mateixa que fins ara

Ple municipal // Imatge cedida per l'Ajuntament

Ple municipal // Imatge cedida per l’Ajuntament

L’alcalde de Santpedor conferirà al ple de la corporació la potestat per debatre i aprovar l’acció del govern municipal encara que es tracti d’assumptes que pugui resoldre la junta del govern. Aquesta mesura pretén materialitzar la voluntat que l’alcalde, Xavier Codina, va manifestar quan va prendre possessió de l’alcaldia el passat 13 de maig.

L’alcalde de Santpedor, Xavier Codina, va anunciar durant el primer ple d’aquest mandat que compta amb tots els grups municipals per treballar i debatre els projectes que es tirin endavant des d’aquest equip de govern encara que el règim d’atribucions dels diferents òrgans de govern permeti a la Junta de Govern o a l’Alcalde a tirar-los endavant. Amb aquesta decisió, l’alcalde materialitza la proposta d’estendre la mà als grups municipals de l’oposició que va formular durant el seu discurs d’investidura, el passat 13 de juny.

El principi d’autoorganització que contempla la llei per fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals considera necessària la delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local.

A part d’aquesta novetat en el ple extraordinari celebrat a la capella de Sant Andreu durant la qual es va aprovar el règim de retribucions de la totalitat de càrrecs electes. La retribució de l’alcalde serà la mateixa que existia fins ara, de 2.826,21€ bruts, en concepte de dedicació exclusiva.

La resta de regidors de l’equip de govern tindran una dedicació parcial en diferents percentatges. S’ha establert un percentatge de dedicació del 41,34%, amb una retribució bruta mensual de 1.168,17 €, per als regidors Agustí Comas i Josep Illa. Tots dos estaran al capdavant de les àrees de govern que Codina vol impulsar durant aquest mandat: Cultura i Educació, d’una banda, i Urbanisme i Medi Ambient, de l’altra.

La resta de l’equip de govern, s’ha establert un règim de dedicació parcial amb un percentatge de dedicació del 21,34% pel qual cada regidor i regidora percebrà una retribució bruta mensual de 603,12€.

El ple també va aprovar el nomenament dels tinents d’alcalde i dels membres de la junta de govern local que estarà formada per Agustí Comas com a primer tinent alcalde, Núria Barba, segona tinent alcalde, Josep Illa, tercer tinent alcalde i Judit Raja, quarta tinent d’alcalde.

Switch to mobile version