Autor Articles i estudis
4 Maig 2015 a 18:00

El virus de l’hepatitis C indueix alteracions en estructures cel•lulars associades amb l’expressió gènica

El virus de l'hepatitis C indueix alteracions en estructures cel•lulars associades amb l'expressió gènica

El virus de l’hepatitis C indueix alteracions en estructures cel•lulars associades amb l’expressió gènica

El Grup de Recerca en Virologia Molecular que dirigeix Juana Díez, en el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF, en col·laboració amb Sofia Pérez del Pulgar, membre de la Unitat d’Hepatitis Viral de l’Hospital Clínic de Barcelona, que dirigeix Xavier Forns, ha dut a terme per primera vegada una anàlisi integral in vivo de P-bodies i ha posat de manifest que determinades alteracions d’aquestes estructures estan relacionades amb determinades patologies en els organismes.

Els òrgans de processament o P-bodies van ser descrits per primera vegada per Bashkirov et al. (1997) i són estructures granuloses presents en el citoplasma de les cèl·lules eucariotes els components de les quals juguen un paper essencial en la regulació de l’expressió gènica. Els P-bodies contenen ARNm que intervenen en la supressió de l’expressió gènica, proteïnes de degradació de l’ARNm i maquinàries de silenciament gènic.

Encara que el paper precís dins la cèl·lula dels P-bodies és encara desconegut, algunes observacions in vitro fetes al laboratori  del Grup de Recerca en Virologia Molecular i d’altres laboratoris havien suggerit una relació directa entre les alteracions d’aquests grànuls citoplasmàtics i determinades condicions patogèniques com ara infeccions virals, càncer i malalties neurològiques.

El virus de la hepatitis C es replica emprant components dels P-bodies

El virus de l’hepatitis C (VHC) infecta més de 170 milions de persones a tot el món i s’ha convertit en la principal causa decirrosi i carcinoma hepatocel·lular en els països desenvolupats. Estudis previs in vitro en cultius cel·lulars fets pel laboratori del Grup de Recerca en Virologia Molecular de la UPF van determinar que el VHC utilitza components P-bodies per replicar-se de manera eficient. Al mateix temps, la infecció vírica es va associar amb una reducció significativa del nombre de P-bodies dins de les cèl·lules infectades.

L’estudi de les seccions de fetge incloses en parafinaprovinents de 55 pacients infectats pel virus de l’hepatitis C ha permès tenir resultats de pacients amb infecció per VHC recent en comparació amb pacients crònics d’hepatitis C, així com també resultats d’abans i després del tractament. Els resultats d’aquest estudi, publicats aquest mes d’abril, a la revista Journal of Hepatology,  perGemma Pérez-Vilaró et al., han demostrat que la infecció pel VHC disminueix el nombre de P-bodies en els hepatòcits dels pacients infectats pel VHC.

L’estudi ha pogut posar de manifest que l’alteració que es produeix en els P-bodies a causa de la infecció pel VHC és específica, atès que no s’ha observat l’alteració en pacients crònics afectats per hepatitis B o en pacients amb alteracions hepàtiques no víriques de caire inflamatori, ireversible ja  que,  en pacients tractats i lliures de malaltia,  el nombre de   P-bodies en hepatòcits s’equipara al d’individus sans.

Es conclou que, la reducció de P-bodies induïda per la infecció del VHC pot tenir profunds efectes en la biologia cel·lular. Com ha manifestat Juana Díez, “atès que els grànuls inclouen múltiples proteïnes que controlen la degradació de l’ARN, el transcriptoma i translatoma de la cèl·lula poden quedar desregulats i, en conseqüència,  l’expressió dels gens alterada”. En les infeccions cròniques, com el VHC, la reducció induïda en els nombre de P-bodies donaria lloc, a llarg termini,  a una alteració de l’expressió dels gens que podria contribuir a la patogènesi associada al VHC.

Treball de referència:

Gemma Pérez-Vilaró, Carlos Fernández-Carrillo, Laura Mensa, Rosa Miquel, Xavier Sanjuan, Xavier Forns, Sofia Pérez-del-Pulgar and Juana Díez (2015), ” Hepatitis C virus infection inhibits P-body granule formation in human livers “, Journal of Hepatology, 62(4):785-90. doi: 10.1016/j.jhep.2014.11.018.

Switch to mobile version