Autor Societat
4 Maig 2015 a 16:00

Acreditat el servei Ofideute per la mediació obligatòria en casos d’execucions hipotecàries d’habitatges

Signatura del protocol de col•laboració per part de Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; i d’Alfons Conesa, director de l’Agència Catalana del Consum

Signatura del protocol de col•laboració per part de Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; i d’Alfons Conesa, director de l’Agència Catalana del Consum // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

La setmana passada, el director de l’Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, i el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, van signar un protocol de col·laboració per tal de coordinar l’assessorament que presten els dos organismes que representen en casos de deutes hipotecaris sobre l’habitatge.

El passat 1 d’abril van entrar en vigor les modificacions del Codi de Consum de Catalunya, que preveu que totes les entitats financeres acudeixin obligatòriament a la mediació o arbitratge abans d’interposar qualsevol reclamació administrativa o demanda judicial. Amb la signatura d’aquest conveni, Ofideute serà un dels organismes que podrà realitzar aquesta mediació prèvia.

Aquest servei d’informació i assessorament gratuït ofert per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, va dirigit a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

L’Agència Catalana del Consum (ACC) per la seva banda, treballa per garantir la defensa i protecció dels drets de les persones consumidores. En aquest sentit, i tenint en compte que ambdues parts actuen en el camp de la defensa de les persones, s’ha signat aquest conveni, per tal d’afavorir la coordinació entre els dos organismes pel que fa a les reclamacions en matèria de deutes hipotecaris.

D’aquesta manera, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tindrà la consideració de servei públic de consum i per tant, les reclamacions i consultes que arribin a l’ACC referents a deutes hipotecaris sobra l’habitatge habitual seran traslladades a l’AHC per tal que aquesta les gestioni. Si no s’arribés a un acord, l’AHC podrà donar trasllat de la reclamació a l’ACC perquè ho tramiti mitjançant el procediment arbitral de consum.

Switch to mobile version