Autor Ensenyament
11 Març 2015 a 17:00

L’Ajuntament de Manresa congela els preus dels centres escolars per al curs vinent

El consistori aplicarà el nou sistema de tarifació social

La llar d'Infants Municipal La Llum de Manresa // Imatges del web de La Llum de Manresa

La llar d’Infants Municipal La Llum de Manresa // Imatges del web de La Llum de Manresa

L’augment d’alumnes i la reducció de la despesa els darrers cursos ha permès millorar la sostenibilitat dels centres municipals. Amb la tarifació social, les famílies amb menys ingressos podran tenir bonificacions de fins al 80% en el preu de matrícules i quotes mensuals o, en determinats casos, accedir a la gratuïtat.

El govern municipal de l’Ajuntament de Manresa congelarà els preus als centres escolars municipals: l’Escola d’Art, el Conservatori de Música i llars d’infants municipals per al proper curs 2015-2016 i ja començarà a aplicar els descomptes i bonificacions que s’estableixen en el nou sistema de tarifació social que va ser aprovat el 16 d’octubre de 2014 al Ple municipal. La presentació de les dades de cara al curs vinent, avui, ha anat a càrrec del regidor d’Ensenyament i Universitat de l’Ajuntament de Manresa, Antoni Llobet.

Llobet ha manifestat que la congelació de taxes dels centres escolars municipals per al curs 2015-2016 “respon als mateixos criteris de les ordenances fiscals aprovades l’octubre passat, és a dir, aplicar un no increment de les taxes i la posada en marxa de la tarifació social”.

Segons el regidor, la congelació de preus als c entres escolars ha estat possible gràcies a que durant els darrers quatre anys “hem ajustat la despesa, hem aconseguir contenir i en alguns casos disminuir els costos. Malgrat aquesta reducció, hem aconseguit incrementar el nombre d’alumnes. Per tant, hi hagut més ingressos sense que les famílies hagin de pagar una quantitat de diners desorbitada i dissuasòria”.

El regidor d’Ensenyament i Universitat de l’Ajuntament de Manresa, Antoni Llobet // Imatge cedida per l'Ajuntament de Manresa

El regidor d’Ensenyament i Universitat de l’Ajuntament de Manresa, Antoni Llobet // Imatge cedida per l’Ajuntament de Manresa

El regidor d’Ensenyament ha explicat que “tot i que l’Ajuntament ha de pagar molt pels serveis, hem de tenir en compte que encara hi ha famílies en una situació econòmica molt delicada i, per tant, cal atendre-les d’una manera justa a través la implementació de la tarifació social”.

El nou sistema de tarifació social permetrà aplicar reduccions o bonificacions sobre el preu de matrícula i quotes mensuals. La tarifació social té en compt e l’indicador econòmic del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i estableix diferents trams de renda en funció dels ingressos i el nombre de persones de la unitat familiar.

Principals reduccions

Així, el curs vinent les famílies incloses en el tram B, amb ingressos anuals inferiors als que figuren en el quadre següent tindran el 80% de bonificació.

  • – Tram B (fins a): 9.080,40 (1 persona); 11.804,52 (2 pers.); 14.528,64 (3 pers.); 17.252,75 (4 pers.); 19.976,88 (5 pers.); 22.701,00 (6 pers.); 25.425,12 (7 o més persones).

Les famílies incloses en el tram D tindran un 50% de bonificació, que pot augmentar fins al 80% en el cas de famílies valorades amb altres criteris socials com tenir infants en acolliment; discapacitat de l’infant, el pare, la mare, tutor/a o germans; o risc social valorat per Serveis socials en funció dels criteris establerts perla Generalitat de Catalunya. Aquests criteris seran valorats per professionals dels serveis socials municipals.

  • Tram D (fins a) 11.350,50 (1 persona) ; 14.755,65 (2 pers.); 18.160,80 (3 pers); 21.565,95 (4 pers); 24.971,10 (5 pers.); 28.376,25 (6 pers.); 31.781,40 (7 o més persones).

S’aplicarà el tram A (gratuïtat) en aquells casos que compleixin els requisits econòmics de la tarifació social i que siguin valorats d’alt risc social pels serveis socials municipals segons criteris establerts perla Generalitat de Catalunya.

També hi haurà una reducció del 30% per a famílies nombroses, aplicable sobre la base liquidable un cop s’hagi aplicat prèviament, si s’escau, la reducció per ingressos.

Exemple pràctic de l’aplicació de la tarifació social

  Llar d’Infants municipal

Matricula: 100€
Quota mensual: 132€

Família inclosa en el tram B:

-bonificació 80%: L’import resultant a pagar és 20€ matricula i 26,4€ quota mensual.
-bonificació del 80% + 30% (família nombrosa): L’import resultant a pagar és 14€ matricula i 18,5€ quota mensual.

Família inclosa en el tram D:

-bonificació del 50%: L’import resultant a pagar és 50€ matricula i 66€ quota mensual.
-bonificació del 50% + 30% (família nombrosa): L’import resultant a pagar és 35€ matricula i 46,2€ mensual

Increment de matrícules als centres escolars municipals

Els centres municipals d’ensenyament: Conservatori de Música, Escola d’Art i les llars d’infants municipals,  han tingut un increment global d’alumnat al llarg dels darrers quatre anys.

El regidor Llobet ha destacat aquest augment d’alumnat tenint en compte que “fa quatre anys ens vam trobar una situació difícil a les finances municipals, una crisi econòmica que afectava a les famílies i també una important davallada demogràfica”.

Per a Llobet, “malgrat aquesta situació de dificultats es ha haver de fer un treball de reorganització important per mantenir els serveis, sense que minvés la qualitat i sense incrementar molt les quotes a les famílies. El resultat, podem dir, és altament satisfactori”, ha conclòs el regidor, el qual ha ressaltat també la rendibilitat social que estan oferint aquests serveis i la predisposició i el treballs de molta gent que ho ha fet possible.

El Conservatori de Música té en aquests moments 754 alumnes, un 30,9% més que el curs 2010-2011, quan eren 576. Cal destacar la posada en marxa del projecte “Acostem la Música a l’escola” adreçat a l’alumnat de 3r i 4t de primària de l’Escola Pare Algué.

Pel que fa a l’Escola d’Art, el curs 2010-11 hi havia 91 alumnes de cicles formatius, davant dels 122 del curs actual, el que suposa un increment del 34%. Cal destacar, a més, que el curs 2015-16 serà el primer en què es cursarà segon curs del Cicle formatiu de grau mitjà de l’Escola.

Quant a les llars d’ infants municipals, els darrers quatre anys han tingut un increment global del 10,8% en el nombre d’alumnes: de 240 alumnes el curs 2010-11 s’ha passat a 266 el curs 2014-15. Aquest increment s’ha produït malgrat que el nombre d’infants en edat de llar d’infants empadronats a la ciutat ha disminuït un 19,6% durant aquest mateix període de temps.

Amb menys despesa municipal

En relació a la reducció de la despesa, malgrat aquest increment d’estudiants i el manteniment dels serveis escolars municipals, el cost total de l’Escola d’Art ha passat dels 597.015,55 euros del curs 2010-2011, a l’inici del mandat de l’actual govern municipal, als 571.153,98 del pròxim curs.

La caiguda del cost més notable en aquests quatre anys, però, s’ha registrat al Conservatori de Música (de 1.999.200,06 a 1.801.248,49 euros) i a les llars d’infants municipals (de 1.575.320,40 a 1.263.792,43)

Switch to mobile version