Autor Política
31 Març 2015 a 17:00

L’Ajuntament de Cardona ha aconseguit tancar el 2014 amb el deute al 65%

L’estalvi net s’ha situat en 119.769,06 euros

Ajuntament de Cardona // Imatge del web de l'Ajuntamnet de Cardona

Ajuntament de Cardona // Imatge del web de l’Ajuntamnet de Cardona

L’Ajuntament de Cardona va tancar l’exercici pressupostari del 2014 reduint el deute per sota del 75 %. Concretament el va situar al 65%, tal i com marca la legislació vigent.

El deute de l’Ajuntament amb les entitats bancàries s’ha aconseguit reduir gràcies a les amortitzacions de 380.733 euros i a la no subscripció de cap operació de crèdit nova durant el 2014.

A més, s’ha tancat en positiu tant l’estalvi net com el romanent de tresoreria i el resultat pressupostari. L’estalvi net s’ha situat en 119.769,06 euros amb una ràtio del 2,6%. El romanent de tresoreria és de  454.706,76 euros, tot i que els càlculs contemplen una provisió de 966.956,43 euros corresponents a impagaments de la Generalitat de Catalunya, fet que afecta de manera important la tresoreria municipal. Finalment, el resultat pressupostari ha estat de 63.095,58 euros aconseguint els objectius d’estabilitat.

Switch to mobile version