Autor Societat
19 setembre 2018 a 15:00

El Govern invertirà més de 15 milions d’euros en obres de manteniment en habitatges

0 Flares 0 Flares ×

Prop de 18.000 immobles que administra l’Agència de l’Habitatge s’en veuran beneficiats

Manteniment habitatge // Imatge cedida per Agència Habitatge de Catalunya

Manteniment habitatge // Imatge cedida per Agència Habitatge de Catalunya

El Govern ha aprovat un acord pel qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya proposa licitar la contractació d’obres i serveis de manteniment i d’adequació dels habitatges propietat o administrats per la Generalitat, que són prop de 18.000.
La finalitat d’aquestes obres és realitzar el manteniment preventiu i corrector i també les obres d’adequació dels habitatges que han de ser ocupats, per complir amb els mínims d’habitabilitat.
Pel gran volum d’habitatges que es veuran beneficiats per aquestes actuacions, les obres es licitaran distribuïdes en set lots, en funció de les zones geogràfiques d’ubicació: quatre d’aquestes zones pertanyen a la demarcació de Barcelona i les tres restants a les de Girona, Lleida i Tarragona, amb la següent distribució per lots:
Lot
Import sense IVA
Àmbit geogràfic
Lot 1
3.288.605,48 €
Berguedà, Bages i Vallès Occidental (Zona B1).
Lot 2
2.490.377,36 €
Anoia, Alt Penedès, Baix Llobregat i Garraf i municipi de l’Hospitalet de Llobregat (Zona B2).
Lot 3
1.823.231,83 €
Barcelonès (excepte Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat), Osona, Maresme i Vallès Oriental (Zona B3)
Lot 4
1.497.711,15 €
Ciutat de Barcelona (Zona B4)
Lot 5
2.282.437,37 €
Demarcació de Girona (Zona G).
Lot 6
1.418.558,21 €
Demarcació de Lleida (Zona LL).
Lot 7
2.373.368,75 €
Demarcació de Tarragona (Zona T).
15.174.290,16 €
Les obres s’han pressupostat per un total de 15.174.290 euros, IVA exclòs.
Les empreses licitadores hauran de presentar el compromís que destinaran com a mínim un 5% de treballadors del total de la plantilla que executi el contracte, a persones amb dificultats d’inserció al mercat laboral. Aquesta condició és d’obligat compliment en l’execució del contracte. Si el licitador proposa a la seva oferta un percentatge superior al 5% obtindrà una puntuació superior segons el que s’estableix a l’apartat 5 dels criteris de valoració.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×