Autor Societat
16 març 2018 a 15:00

“Els teus drets viatgen amb tu, no te’ls deixis a casa”

0 Flares 0 Flares ×

Campanya de comunicació i divulgació sobre els drets del consumidor

DIBA Laura Martinez

La Diputació de Barcelona ha posat a disposició dels ens locals de la demarcació la campanya de comunicació que engegà ahir, 15 de març, Dia Mundial del Consumidor, “Els teus drets viatgen amb tu, no te’ls deixis a casa”, que té l’objectiu de difondre els drets dels usuaris dels mitjans de transport més habituals per prevenir conflictes de consum en aquest àmbit. Aquesta acció es prolongarà fins al mes de juny, moment clau en la contractació de les vacances d’estiu. La diputada de Salut Publica i Consum, Laura Martínez, ha posat en valor el «suport de la Diputació als 311 municipis de la demarcació perquè puguin desenvolupar les seves polítiques de consum».

La campanya d’enguany inclou diferents materials comunicatius, entre els quals uns tríptics de divulgació sobre els drets del consumidor i la manera de presentar reclamacions respecte al transport aerimarítim i ferroviari, i per carretera.

El transport ha estat un dels sectors més reclamats l’any 2017 en els serveis públics de consum de la demarcació. En paral·lel, s’han incrementat el nombre de consultes motivades per deficiències en la prestació dels serveis. Segons les dades recollides per les unitats mòbils (UMIC), el transport aeri és el que acumula un nivell més elevat de conflictes. Les reclamacions més habituals han estat els retards de vol (31%), la facturació no justificada  (13%), la informació incorrecta o insuficient (13%), la cancel·lació del vol (11%) i la pèrdua o deteriorament de l’equipatge ( 9%).

La manca d’informació per part dels consumidors, el desconeixement de les compensacions a què tenen dret en cas d’incidències i del procediment de reclamació fa que un elevat nombre de casos no es beneficiïn del rescabalament a què tenen dret.

Defensant els drets de les persones consumidores

La Diputació de Barcelona treballa per conscienciar la ciutadania sobre els seus drets com a persones consumidores i, per evitar la vulneració d’aquests drets. Per això dona suport a tots els municipis de la demarcació en la defensa dels drets dels consumidors finançant i assessorant tècnicament els Serveis Públics de Consum, duent a terme activitats de control de mercat i organitzant accions preventives de sensibilització, sovint adreçades a públic infantil i juvenil.

Viure en un municipi sense oficina pròpia de consum no és cap entrebanc per exercir els drets com a consumidor. Les UMIC (Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor) de la Diputació porten l’oficina de manera itinerant a aquests municipis. Actualment hi ha 86 oficines d’atenció al consumidor distribuïdes pel territori -78 municipals i 8 comarcals-, que reben el suport econòmic i tècnic de la Diputació, la qual compta amb 8 unitats mòbils que itineren pel territori.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×