Autor Societat
12 novembre 2017 a 18:00

L’ACA participa a la Jornada anual de custòdia fluvial XCT-XVAC

0 Flares 0 Flares ×

S’analitzà les prespectives de futur en la gestió dels ecosistemes fluvials

ACA XCT-XVAC

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, acompanyada del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí, ha participat a la Jornada anual de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), en què s’ha analitzat la situació actual de la custòdia fluvial a Catalunya i les seves perspectives de futur.
Aspectes com la protecció i la preservació dels espais fluvials, el bon estat del medi hídric o la protecció del bosc de ribera són claus per garantir el bon estat dels nostres rius i cursos fluvials.
“Des del Govern de la Generalitat, hem endegat durant el darrer any diverses mesures orientades a donar suport a les activitats i projectes de custòdia fluvial, perquè entenem essencial el valor i l’aportació que suposa aquesta implicació activa des de les entitats de la societat civil en la preservació del nostre medi hídric i del nostre territori en general; per això volem potenciar les línies d’acció orientades a la protecció i la preservació d’espais fluvials amb l’objectiu de seguir fomentant el desenvolupament equilibrat i sostenible del nostre país” ha senyalat Marta Subirà.
En aquest sentit, el mes de desembre de 2016 el consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar el model de conveni marc per impulsar actuacions de custòdia fluvial de manera coordinada amb la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). D’ençà aquesta data s’han signat dos acords, un al riu Gaià amb l’entitat la Sínia i un altre a la riera de Santa Maria amb la fundació Emys.  Paral·lelament, des de l’ACA s’està treballant en dotze propostes més, cinc de les quals estan en una fase més avançada.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×