Autor Economia
6 setembre 2017 a 10:00

Reducció interanual de l’atur a Catalunya superior al 10%

0 Flares 0 Flares ×

PIMEC ho valora positivament

PIMEC atur agost-17

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,

  • PIMEC valora positivament que l’atur mantingui el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals de dos dígits a Catalunya (-10,8%) i gairebé a Espanya (-8,5%). Si bé l’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia comporta creixements de l’atur en aquest mes, l’evolució global interanual de l’ocupació continua el seu ritme positiu.
  • L’entitat destaca el fet que aquesta millora continua de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat.
  • La patronal assenyala que aquesta reducció interanual en el nombre de persones desocupades coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres per sobre del 3% (3,8% a Catalunya i 3,4% a Espanya).
  • La patronal valora positivament el fet que les perspectives de creixement moderat de l’economia per aquest any es consoliden, fet que explica en gran mesura la reducció de la taxa d’atur i l’increment de l’afiliació i que això incidirà de forma positiva en la demanda interna.
  • Finalment, PIMEC creu que la millora de l’economia i dels ingressos tributaris justifica la reducció de la càrrega fiscal a les empreses, especialment a les pimes, principals creadores d’ocupació del país.
Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 3.294.418 2.447.864 336.822 196.635 313.098 18.309.844
Variació interanual (%) 3,8% 3,6% 3,6% 4,1% 3,2% 3,4%
Variació interanual (nombre) 119.578 90.272 11.793 7.717 9.796 609.849
Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 8.303 2.766 1.115 2.033 2.389 162.498
Indústria 48.558 38.310 3.862 1.784 4.602 308.405
Construcció 38.154 26.767 4.391 1.678 5.318 322.352
Serveis 277.373 213.132 22.927 11.670 29.644 2.292.133
Sense ocupació 24.997 18.748 2.160 1.179 2.910 296.936
Total 397.385 299.723 34.455 18.344 44.863 3.382.324
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -16,9% -20,9% -14,4% -11,9% -17,2% -9,0%
Indústria -15,1% -15,1% -12,1% -14,0% -17,4% -11,6%
Construcció -18,3% -18,9% -17,6% -21,2% -14,6% -17,0%
Serveis -8,8% -9,0% -7,7% -9,3% -7,7% -6,9%
Sense ocupació -9,2% -7,6% -14,6% -11,8% -13,3% -7,1%
Total -10,8% -10,8% -10,3% -11,5% -10,6% -8,5%
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -1.686 -729 -187 -274 -496 -16.138
Indústria -8.603 -6.813 -531 -291 -968 -40.492
Construcció -8.539 -6.238 -939 -451 -911 -66.188
Serveis -26.706 -21.094 -1.920 -1.202 -2.490 -169.789
Sense ocupació -2.521 -1.546 -370 -157 -448 -22.565
Total -48.055 -36.420 -3.947 -2.375 -5.313 -315.172
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -4,2% -8,0% -8,0% 5,9% -5,5% -4,2%
Indústria 2,2% 2,3% 3,3% 1,5% 1,0% 2,4%
Construcció 3,4% 2,8% 6,0% 1,0% 5,2% 2,5%
Serveis 3,6% 3,5% 4,2% 3,7% 3,9% 1,8%
Sense ocupació -6,0% -5,9% -7,3% -5,8% -5,6% -1,1%
Total 2,6% 2,5% 3,1% 2,8% 2,5% 1,4%
Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -363 -240 -97 114 -140 -7.044
Indústria 1.067 875 122 26 44 7.277
Construcció 1.257 727 250 17 263 7.811
Serveis 9.703 7.262 921 419 1.101 41.559
Sense ocupació -1.592 -1.178 -169 -73 -172 -3.203
Total 10.072 7.446 1.027 503 1.096 46.400
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×