Autor Sanitat
29 juliol 2017 a 18:00

Es redueix el nombre de pacients en llista d’espera

0 Flares 0 Flares ×

Salut ha augmentat un 6,8% l’activitat quirúrgica

Elvira reduccio llista espera sanitat

El Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), ha reduït el nombre de pacients en llista d’espera per intervencions quirúrgiques, per consultes externes i per a proves diagnòstiques durant el primer semestre del 2017. Així, en les intervencions quirúrgiques la disminució dels pacients en llista d’espera és del 0,4%, amb 606 pacients menys que al desembre de 2016. En les proves diagnòstiques, la disminució és del 9,8% amb 13.351 pacients menys.
Des del mes d’abril, amb l’aprovació dels pressupostos, ja s’està aplicant el Pla de xoc per a la millora de les llistes d’espera, i de les dades es comença a desprendre el seu impacte tant en l’augment de l’activitat quirúrgica com en la reducció del nombre de persones que esperen per ser operades així com també amb la tendència a la baixa del temps d’espera per a proves diagnòstiques i per a primeres visites.
En la roda de premsa de balanç de les llistes d’espera del primer semestre de 2017, el director del CatSalut, David Elvira, ha anunciat que a partir d’aquest mes de juliol es publicaran mensualment les llistes actualitzades al web del Servei Català de la Salut en format de dades obertes. En aquest sentit, Elvira ha destacat que “donem compliment al compromís adquirit de transparència a l’inici de la legislatura, com a garantia també de la qualitat del sistema”.
 
Augmenta l’activitat quirúrgica
El director del CatSalut ha explicat que una de les dades més rellevants és l’augment de l’activitat quirúrgica en tots els procediments, tant els garantits com els de referència. Durant els primers sis mesos del 2017 s’han fet un total de 197.495 intervencions, és a dir, 12.523 més que el juny del 2016, fet que suposa un increment d’un 6,8%. En concret, per procediments garantits s’han efectuat 3.063 intervencions addicionals, un 5,9% més, i per procediments de referència s’han fet 9.460 intervencions addicionals, un 7,1% més respecte el mateix període de l’any anterior.
En el cas concret de les intervencions quirúrgiques per cirurgia cardíaca, el 100% dels pacients en llista es troben dins del període de garantia inferior o igual a 90 dies; en intervencions oncològiques amb temps de garantia de 45 dies, el 99,8% dels pacients en espera estan dins el termini; i en intervencions de cirurgia oncològica de bufeta urinària i pròstata el 100% de pacients en espera es troben dins el termini màxim garantit de 60 dies.
D’altra banda, per a cataractes, pròtesis de genoll i pròtesis de maluc, el 94,1% dels pacients en llista d’espera es troben dins el temps màxim de garantia i el nombre de pacients que superen el termini ha disminuït un 31,2% respecte el desembre de 2016.
10 procediments prioritzats
En el cas dels 10 procediments amb especial demora prioritzats pel Pla de xoc com són el de pròtesis de genoll, la cirurgia d’esquena o la cirurgia maxil·lofacial, l’activitat quirúrgica ha augmentat amb 3.196 intervencions addicionals (+11,5%), els pacients en llista d’espera per aquest conjunt de procediments ha disminuït en 2.593 (-6,7%) i el nombre de pacients fora de termini s’ha reduït en 1.677 (-20%).
Proves diagnòstiques i consultes externes
En les proves diagnòstiques, a més d’aprimar-se la llista d’espera, el temps mitjà d’espera s’ha reduït en 21 dies, una disminució d’un 24,7%. Ara la mitjana és de 64 dies. Així mateix hi ha menys pacients que superen el període de referència. En concret 16.754 menys respecte el desembre de 2016, cosa que representa una disminució del 41,5%.
En aquest sentit, s’ha reduït el temps mitjà d’espera respecte el desembre de 2016 per a totes les proves diagnòstiques monitorades, com són la colonoscòpia, la mamografia o la ressonància magnètica, i ha augmentat la proporció de pacients que es troben dins el termini de referència respecte el desembre de 2016.
Respecte a les consultes externes, hi ha 449.317 pacients en llista d’espera, un 15,6% menys que al desembre de 2016, i el temps mitjà d’espera és de 107 dies.
Informació més accessible i de qualitat
Per últim, i per tal de millorar la robustesa dels registres i d’oferir una informació de més qualitat, tal com preveu el Pla integral per a la millora de les llistes d’espera i ja es va anunciar el passat mes de juliol del 2016, enguany es faran auditories externes al 100% dels centres amb l’objectiu de poder avaluar els resultats i elaborar un pla de treball el març del 2018. Cal recordar que l’any 2016 ja es van auditar 7 centres. A més, tal i com ha avançat el director del CatSalut, David Elvira, com a novetat més destacada, a partir d’aquest mes de juliol es publicaran mensualment les llistes actualitzades al web del Servei Català de la Salut en format de dades obertes, de manera que es podrà consultar, per exemple, el volum de pacients en espera i el temps mitjà d’espera, per tipologia d’intervenció i centre.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×