Autor Articles i estudis
8 abril 2016 a 12:00

Funcions del gestor comptable en l’empresa

0 Flares 0 Flares ×

Article Toquero Assesors

El gestor comptable és el professional que guiarà els passos de l’empresari en funció de les obligacions legals relatives a la comptabilitat en les empreses. Aquest professional, coneixedor de l’estructura, la composició i les normes d’elaboració dels comptes anuals, serà l’encarregat de transmetre a l’empresari la situació real del negoci, per evitar-li futurs problemes legals

El gestor comptable utilitza la comptabilitat per treure-li el màxim rendiment a l’empresa, però ¿quins són algunes de les seves funcions més destacades? Aquestes, passen per ocupar-se de la gestió de la signatura d’acord amb la normativa del Pla General Comptable, la certificació d’aprovació de comptes de l’empresa presentant els comptes anuals al registre mercantil, així com realitzar els llibres de registres de factures emeses, rebudes , despeses i béns d’inversió, legalitzant els llibres comptables en el registre mercantil.
A més, el gestor comptable és el professional que s’ocuparà de realitzar els informes de gestió sobre l’estat dels comptes de l’empresa, una informació molt útil que donarà a l’empresari les coordenades sobre el moment actual del seu negoci.
Cada vegada més empresaris són conscients de la importància de comptar amb un gestor comptable en el seu negoci. L’empresari coneix molt bé el seu negoci i sector d’activitat, però generalment s’enfronta a dificultats pel que fa al compliment de les formalitats comptables exigides legalment
El gestor comptable sempre aporta informació d’utilitat per a la presa de decisions econòmiques en l’empresa, el seu objecte d’estudi el patrimoni del negoci reflectit en els estats comptables i financers que ell maneja. D’aquesta manera, ofereix informació sobre la situació econòmica i financera de l’empresa per donar conèixer la seva realitat econòmica.
Ja hem explicat en altres ocasions la importància de la comptabilitat a l’empresa com a font d’informació de la situació financera, i aquest és el motiu principal pel qual ha de ser objecte de la deguda atenció.
El gestor comptable analitzarà els estats comptables de l’empresa, la qual cosa ens permetrà conèixer els seus resultats, l’estat dels seus deutes o la situació patrimonial en tot moment. Però a més, atendrà consultes puntuals en qüestions fiscals o de comptabilitat de l’empresari. Així les coses, comptar amb la figura d’un gestor comptable és una opció molt recomanable durant tota la vida d’una empresa.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×