Autor Societat
1 gener 2016 a 18:00

El Govern defineix les competències digitals que han de tenir els docents

3 Flares 3 Flares ×

L’objectiu és garantir la competència digital del professorat no universitari

TIC

TIC

El Govern ha aprovat la definició de les diferents competències digitals que han de tenir els mestres i professors catalans. Aquest treball és fruit del Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent (PICDD), que té com a objectiu garantir la competència digital del professorat no universitari de Catalunya.

El projecte s’ha desenvolupat entre els mesos de gener a juliol d’enguany, coordinat pel Departament d’Ensenyament i amb la participació de representants de totes les universitats i dels Departaments d’Empresa i Ocupació i d’Economia i Coneixement.

El principal objectiu és aconseguir que els ciutadans siguin competents en l’àmbit digital, i per això és important que els docents coneguin i dominin les eines tecnològiques. La finalitat és que els docents utilitzin les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació), no només de forma instrumental, sinó també com a recurs metodològic.

A les competències de caire instrumental en TIC -ja definides per a la ciutadania en general mitjançant les acreditacions ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació ) – cal afegir-hi les competències metodològiques en l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC), conformant d’aquesta manera la competència digital docent.

Després d’una anàlisi àmplia de referents internacionals en aquests matèria, s’ha elaborat una proposta de definició de la competència digital docent. A banda, s’han concretat un seguit de recomanacions per a la seva implementació i acreditació, tant en la formació inicial com entre el professorat en exercici. També s’ha establert una proposta de calendari d’aplicació que té com a termini el 2020, en consonància amb l’Agenda digital per a Europa i l’Agenda digital per a Catalunya (idigital).

El projecte ha definit cinc àmbits o dimensions de competències digitals docents: disseny, planificació i implementació didàctica, organització i gestió d’espais i recursos educatius, comunicació i col·laboració, ètica i civisme digital, i per últim, desenvolupament professional.

Dins d’aquestes dimensions s’han identificat 27 descriptors, per a l’assoliment dels quals s’estableixen tres nivells -bàsic, intermedi i avançat- per tal de diferenciar el domini competencial assolit pel professorat. El nivell bàsic comporta un domini elemental de la competència digital, l’intermedi denota un major grau de coneixement i d’implicació en l’ús, i l’avançat posa de manifest un domini elevat i eficient de la competència.

3 Flares Twitter 0 Facebook 2 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 3 Flares ×